STRONA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KUTNIE
Logo stanowiące link do projektów unijnych

obrazek nagłówka

KOMUNIKAT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KUTNIE !!!
O ZASADACH OBSŁUGI INTERESANTÓW W ZWIĄZKU ZE WZROSTEM ZACHOROWAŃ NA COVID-19

Od 19.10.2020 roku następuje zmiana sposobu obsługi interesantów.

Sprawy można załatwiać poprzez:
– korespondencję elektroniczną na adres email: sekretariat@mops.kutno.pl, e-puap;
– kontakt telefoniczny pod nr: 24/2537847, 24/2534446, 24/2534309, 24/2549568;
– za pośrednictwem poczty polskiej;
lub złożenie dokumentów do skrzynek znajdujących się przy wejściu do:

1. Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych
2. Działu Dodatków Mieszkaniowych
3. Działu Pomocy Środowiskowej (wejście główne)

Korespondencja składana do skrzynek powinna być:
- spięta i umieszczona w kopercie,
- dokumenty powinny zawierać: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu do kontaktu, numer konta bankowego, adres e-mail,
- faktury VAT lub rachunki do rozliczenia stypendium szkolnego należy złożyć do skrzynki oznaczonej ,,korespondencja do pracowników socjalnych”

W razie potrzeby pracownik Ośrodka skontaktuje się z Państwem telefonicznie.
W czasie wizyt Państwa w Ośrodku prosimy o zasłanianie ust i nosa oraz dezynfekowanie dłoni.

Data komunikatu: 16.10.2020 r.

INFORMACJA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i świadczenia dobry start na nowy okres można będzie składać:
– Od 01 lipca 2020 r drogą elektroniczną za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej;
– Od 01 sierpnia 2020 r. w formie tradycyjnej (papierowej) w siedzibie Ośrodka Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych lub za pośrednictwem poczty.

Więcej informacji tutaj

KOMUNIKAT !!!
ZMIANA TERMINÓW SKŁADANIA WNIOSKÓW
O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA
WYCHOWAWCZEGO RODZINA 500+

Osoby, które złożyły wniosek o świadczenie wychowawcze 500+ po dniu 30 czerwca 2019 r. nie muszą składać kolejnego. Świadczenie wychowawcze zostało przyznane na okres do 31 maja 2021 r.

Kolejny okres świadczeniowy rozpocznie się 1 czerwca 2021 r. a zakończy 31 maja 2022 r.

Wnioski będzie można składać:
– drogą elektroniczną za pomocą portalu empatia, mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej od 1 lutego 2021 r.,
– drogą tradycyjną w formie papierowej w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie Dziale Świadczeń Rodzinnych
   i Alimentacyjnych lub za pośrednictwem poczty od 1 kwietnia 2021 r.

Kutno, dnia 22.06.2020 r.Informacja o naborze na opiekuna prawnego

Data dodania: 2021-01-25 08:27:52
A+
A-

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO OPIEKUNA PRAWNEGO
OSOBY UBEZWŁASNOWOLNIONEJ CAŁKOWICIE

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Kutnie podaje do wiadomości, iż przyjmuje zgłoszenia kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych.

Zakres podstawowych zadań :
sprawowanie pieczy nad osobą i majątkiem ubezwłasnowolnionego, a także reprezentacja w dokonywaniu czynności prawnych i składaniu oświadczeń woli.

Opiekun nie sprawuje usług opiekuńczych. Usługi obejmujące pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę, pielęgnację i zapewnienie kontaktu z otoczeniem sprawują opiekunki środowiskowe.

[Czytaj cały]

Zajęcia nt. naturalnych metod leczniczych dla mieszkańców KTI

Data dodania: 2021-01-21 15:29:38
A+
A-
Zajęcia nt. naturalnych metod leczniczych dla mieszkańców KTI

W dniach 19 i 21 stycznia 2021 roku, w świetlicy budynku B przy ul. Wyszyńskiego, odbyły się zajęcia grupowe dla mieszkańców mieszkań chronionych przy Kompleksie Terapeutyczno- Integracyjnym. Podczas spotkania  Pani pielęgniarka przekazała zebranym informacje nt. naturalnych metod leczniczych oraz domowych sposobów na budowanie odporności w okresie jesienno-zimowym. Po raz kolejny przypomniała mieszkańcom o konieczności przestrzegania zasad reżimu sanitarnego Dystans-Dezynfekcja-Maseczka.


lecznicze zioła- obraz 1 lecznicze zioła- obraz 2 lecznicze zioła- obraz 3 lecznicze zioła- obraz 4 lecznicze zioła- obraz 5 lecznicze zioła- obraz 6 lecznicze zioła- obraz 7 lecznicze zioła- obraz 8


Sernikowo oraz deserowo w KTI

Data dodania: 2021-01-21 15:04:14
A+
A-
Sernikowo oraz deserowo w KTI

W dniach 13 i 18 stycznia 2021 r. terapeuta zajęciowy zorganizował trening kulinarny dla mieszkańców mieszkań chronionych przy Kompleksie Terapeutyczno-Integracyjnym w Kutnie. Podczas pierwszego spotkania pensjonariusze uczyli się, jak upiec nietypowy sernik. W trakcie kolejnego własnoręcznie przygotowali pyszne desery z galaretką. 
 


Sernikowo oraz deserowo- obraz 1 Sernikowo oraz deserowo- obraz 2 Sernikowo oraz deserowo- obraz 3 Sernikowo oraz deserowo- obraz 4 Sernikowo oraz deserowo- obraz 5 Sernikowo oraz deserowo- obraz 6 Sernikowo oraz deserowo- obraz 7 Sernikowo oraz deserowo- obraz 8 Sernikowo oraz deserowo- obraz 9 Sernikowo oraz deserowo- obraz 10 Sernikowo oraz deserowo- obraz 11


Działalność Centrum Seniora w obliczu pandemii

Data dodania: 2021-01-21 12:15:56
A+
A-
Działalność Centrum Seniora w obliczu pandemii

Działalność Centrum Seniora w obliczu pandemii

   Pandemia dotknęła wielu dziedzin naszego życia i kompletnie wybiła nas z normalnego funkcjonowania. Nie oznacza to jednak zawieszenia funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie, w tym Centrum Seniora.

   Troska o Wasze zdrowie i bezpieczeństwo, drodzy Seniorzy, wpłynęła na sposób działania Centrum Seniora w dobie pandemii. W szczególności dostosowaliśmy się do ograniczeń wynikających z rządowych rozporządzeń dotyczących reżimu sanitarnego.
Aktualnie nie możemy realizować zadań związanych z bezpośrednim kontaktem. Niemniej jednak nadal jesteśmy z Wami blisko poprzez kontakt telefoniczny. Wspieramy Was w codziennym życiu – pomagamy w załatwianiu spraw urzędowych czy związanych z opieką medyczną.

   Centrum Seniora to nie tylko Dzienny Dom Pomocy Społecznej. Strategiczne znaczenie dla działalności całego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ma znajdująca się w naszym budynku kuchnia i stołówka. Obecnie, ze względu na reżim sanitarny, stołówka nie jest czynna, ale kuchnia pracuje normalnie. Dlatego też kadra Centrum Seniora jest w pełni zaangażowana w przygotowywanie i dowożenie obiadów do miejsc zamieszkania osób najbardziej potrzebujących.

   Niewątpliwie wszyscy wyczekujemy powrotu do normalności i mamy nadzieję, że już niebawem będziemy mogli wraz z Wami kontynuować nasze działania. Póki co zachęcamy do kontaktu z nami oraz do odwiedzania naszego profilu na portalu Facebook. Przypominamy także o realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie programie WSPIERAJ SENIORA.
 


Jak w czasie pandemii poradzić sobie z nauką w domu?

Data dodania: 2021-01-20 13:15:26
A+
A-
Jak w czasie pandemii poradzić sobie  z nauką w domu?

6 wskazówek od Mamy-Pedagoga

W dobie pandemii nauka w domu, w tym nauka on-line, jest koniecznością. Trzeba jednak pamiętać, by rozsądnie gospodarować czasem, którego dziecko pozornie ma obecnie jakby więcej.

W jaki sposób zorganizować dziecku ten czas,
oto 6 rad od pedagoga!

Pamiętajmy, że ten szczególny czas powinien być przeznaczony nie tylko na zdobywanie wiedzy, ale także na rozwijanie innych form aktywności dziecka, w tym na aktywność fizyczną, odpoczynek i wzmacnianie relacji rodzinnych oraz pobudzanie zainteresowań.

1) Zaplanuj wspólnie z dzieckiem czas i podziel go na cztery obszary:

A. edukacja – będą to np.: indywidualna praca ucznia z materiałami przekazanymi czy wskazanymi przez nauczyciela i według jego wskazówek, zajęcia prowadzone przez nauczyciela on-line (w czasie rzeczywistym) oraz inne formy nauki ucznia (wykonywanie prac domowych, ćwiczeń, czytanie lektur);
B. aktywność ruchowa – w obecnej sytuacji to przede wszystkim wszelkiego rodzaju aktywności fizyczne bezpieczne i możliwe do wykonania w warunkach domowych, w tym np. proste ćwiczenia gimnastyczne, taniec;
C. obowiązki domowe, w których wypełnianie dziecko powinno być zaangażowane (sprzątanie, pomoc przy posiłkach); można je wzbogacać np. o aspekty matematyczne (np. ważenie, odmierzanie, odliczanie), dotyczące ochrony środowiska (np. segregacja śmieci i rozmowa na ten temat); nawet obowiązki mogą być atrakcyjne, jeśli jest to czas spędzany z rodzicami, rodzeństwem, kiedy dziecko obdarzane jest uwagą, a jego rola jest ważna;
D. rozrywka – to każda forma zabawy i odpoczynku, która może minimalizować poczucie braku kontaktu z rówieśnikami, okazja do podzielenia się z dziećmi swoimi pasjami, wspólne gry planszowe; pomoc w rozpoznawaniu i rozumieniu emocji dziecka (np. w sytuacji doświadczania radości zwycięstwa czy zaakceptowania przegranej).

2) Zachęcaj dziecko do samodzielnej pracy
Nauka w domu wymaga od dziecka większej samodzielności, wzmacniaj więc w nim poczucie odpowiedzialności, doceniaj samodzielnie wykonane zadania. Zachęcaj dziecko do systematycznego uczenia się oraz nagradzaj za pilność, systematyczność i samodzielną naukę.

3) Zachowaj kontakt z wychowawcą i nauczycielami
Pozostań w kontakcie ze szkołą. Udostępnij wychowawcy swój numer telefonu lub adres e-mailowy, korzystaj z dziennika elektronicznego, sprawdzaj stronę internetową szkoły. Zgłaszaj szkole na bieżąco swoje spostrzeżenia i wnioski, w szczególności dotyczące przebiegu uczenia na odległość (np. trudności techniczne, posiadane zasoby i możliwości sprzętowe).

4) Zorganizuj dziecku warunki do nauki w domu
Pomóż dziecku zorganizować kącik lub pomieszczenie do nauki. Zadbaj, aby dziecko miało dostęp do komputera bądź tabletu. Pomóż dziecku ograniczyć czynniki, które mogą je rozpraszać w czasie nauki. Pomóż dziecku w pobieraniu materiałów, zrozumieniu poleceń. Doradź, w jaki sposób ma przechowywać pobrane materiały, pomóż w przekazywaniu rezultatów wykonanych prac.

5) Ustal wspólnie z dzieckiem godziny nauki
Przeplataj czas poświęcony na naukę odpoczynkiem (zabawą, sportem, rozrywką) lub innymi aktywnościami, np. pracami w domu na rzecz rodziny. Monotonia nie służy przyswajaniu wiedzy.

6) Zadbaj o bezpieczeństwo dziecka w internecie
Zwróć dziecku szczególną uwagę na bezpieczne korzystanie z internetu. Nadzoruj działania dziecka w sieci i rozmawiaj z nim o podejmowanych aktywnościach. Przydatne informacje dotyczące zasad bezpieczeństwa w sieci znajdziesz na stronach:

https://it-szkola.edu.pl/;
https://www.gov.pl/web/niezagubdzieckawsieci

Sprawdzaj aktualności i komunikaty, dotyczące edukacji zdalnej,
publikowane na stronie szkoły. 


Data dodania: 2021-01-19 10:32:08
A+
A-

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że należne wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i innych zgodnie z przepisem prawa realizowane są w okresach miesięcznych z chwilą otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa.
Dla Państwa informacji, w oddzielnych komunikatach będziemy podawać terminy wypłat świadczeń na konta bankowe.
Zapraszamy do uważnego śledzenia naszych komunikatów dotyczących wypłaty świadczeń.

W dniu 19.01.2021 r. będą realizowane  wypłaty na konto bankowe świadczeń z funduszu alimentacyjnego.


Data dodania: 2021-01-18 07:54:35
A+
A-

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że należne wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i innych zgodnie z przepisem prawa realizowane są w okresach miesięcznych z chwilą otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa.

Dla Państwa informacji, w oddzielnych komunikatach będziemy podawać terminy wypłat świadczeń na konta bankowe.

Zapraszamy do uważnego śledzenia naszych komunikatów dotyczących wypłaty świadczeń.

W dniu 15.01.2021 r. były realizowane wypłaty na konto bankowe świadczeń rodzinnych   od T do Ż


Data dodania: 2021-01-14 13:47:39
A+
A-

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że należne wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i innych zgodnie z przepisem prawa realizowane są w okresach miesięcznych z chwilą otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa.

Dla Państwa informacji, w oddzielnych komunikatach będziemy podawać terminy wypłat świadczeń na konta bankowe.

Zapraszamy do uważnego śledzenia naszych komunikatów dotyczących wypłaty świadczeń.

W dniu 14.01.2021r. będą realizowane wypłaty na konto bankowe świadczenia wychowawczego  od M do Ż.


Data dodania: 2021-01-13 13:50:59
A+
A-

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że należne wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i innych zgodnie z przepisem prawa realizowane są w okresach miesięcznych z chwilą otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa.

Dla Państwa informacji, w oddzielnych komunikatach będziemy podawać terminy wypłat świadczeń na konta bankowe.

Zapraszamy do uważnego śledzenia naszych komunikatów dotyczących wypłaty świadczeń.

W dniu 13.01.2021 r. będą realizowane wypłaty na konto bankowe świadczeń rodzinnych   od L do Ś


Zajęcia artystyczne w KTI 2021

Data dodania: 2021-01-12 13:48:56
A+
A-

Na początku stycznia 2021 r. na terenie Kompleksu Terapeutyczno-Integracyjnego w Kutnie terapeuta zajęciowy zorganizował zajęcia artystyczne dla mieszkańców mieszkań chronionych. Każdy uczestnik zajął się tym, co najbardziej lubi. Uczestnicy posługiwali się różnymi technikami - od kolorowania przez malowanie farbami aż po tworzenie gobelinów. Na zakończenie osoby chętne zajęły się pielęgnacją kwiatów.


Zajęcia artystyczne w KTI 2021- obraz 1 Zajęcia artystyczne w KTI 2021- obraz 2 Zajęcia artystyczne w KTI 2021- obraz 3 Zajęcia artystyczne w KTI 2021- obraz 4 Zajęcia artystyczne w KTI 2021- obraz 5 Zajęcia artystyczne w KTI 2021- obraz 6


© 2011-2021 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie.
Ostatnia aktualizacja: 2021-01-25 08:27:52

Poprawny CSS!