STRONA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KUTNIE
Logo stanowiące link do projektów unijnych

obrazek nagłówka

INFORMACJA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i świadczenia dobry start na nowy okres można będzie składać:
– Od 01 lipca 2020 r drogą elektroniczną za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej;
– Od 01 sierpnia 2020 r. w formie tradycyjnej (papierowej) w siedzibie Ośrodka Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych lub za pośrednictwem poczty.

Więcej informacji tutaj

KOMUNIKAT !!!
ZMIANA TERMINÓW SKŁADANIA WNIOSKÓW
O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA
WYCHOWAWCZEGO RODZINA 500+

Osoby, które złożyły wniosek o świadczenie wychowawcze 500+ po dniu 30 czerwca 2019 r. nie muszą składać kolejnego. Świadczenie wychowawcze zostało przyznane na okres do 31 maja 2021 r.

Kolejny okres świadczeniowy rozpocznie się 1 czerwca 2021 r. a zakończy 31 maja 2022 r.

Wnioski będzie można składać:
– drogą elektroniczną za pomocą portalu empatia, mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej od 1 lutego 2021 r.,
– drogą tradycyjną w formie papierowej w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie Dziale Świadczeń Rodzinnych
   i Alimentacyjnych lub za pośrednictwem poczty od 1 kwietnia 2021 r.

Kutno, dnia 22.06.2020 r.

KOMUNIKAT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KUTNIE !!!

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie informuje, że od 03.08.2020 r bezpośrednia obsługa interesantów w Ośrodku odbywa się:

1) w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych,

Godziny przyjęć interesantów (w okresie od 03.08.2020 do 31.10.2020)
poniedziałek, wtorek, czwartek: 10.00 – 14.00, piątek: 11.30 – 16.30
Stanowisko nr 1 – Świadczenia rodzinne, wychowawcze, Dobry Start
Stanowisko nr 3 – Świadczenia rodzinne, wychowawcze, Dobry Start
Stanowisko nr 5 – Świadczenia rodzinne, wychowawcze, Dobry Start
Stanowisko nr 6 – Fundusz Alimentacyjny, Karta Dużej Rodziny, Dobry Start

2) w Dziale Pomocy Środowiskowej – pracownicy socjalni

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 10.00 – 14.00

Sala konferencyjna - Stanowisko nr 1 i 2

Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi (nie wliczając osób obsługujących interesantów).

Interesanci i pracownicy zobowiązani są zakrywać nos i usta, korzystać z płynów do dezynfekcji rąk.

W celu przestrzegania wytycznych ministerialnych i zachowania sprawnej obsługi, prosimy interesantów załatwiających sprawy o przestrzeganie powyższych zaleceń.

W związku z ogłoszoną epidemią sprawy można załatwiać również drogą:
– elektroniczną na adres email: sekretariat@mops.kutno.pl, e-puap;
– telefoniczną pod nr: 24/2537847, 24/2534446, 24/2534309, 24/2549568;
– poczty polskiej;

Od 01.08.2020 zostanie zdjęta skrzynka pocztowa znajdująca się przy wejściu głównym do MOPS.

Wszelkie dokumenty należy składać bezpośrednio w czasie godzin przyjęć do pracowników. Przy każdej w/w formie korespondencji, prosimy o podawanie nr-u telefonu do kontaktu telefonicznego oraz działu, do którego ma być przekazana korespondencja.

Wypłaty świadczeń realizowane są tylko na konta bankowe.

Wpłaty prosimy kierować na konto bankowe naszego Ośrodka nr 86203000451110000002645590

Data komunikatu: 31.07.2020 r.TERMINY WYPŁAT 2020

Data dodania: 2020-03-02 12:20:35
A+
A-

                                                              TERMINY WYPŁAT 2020
                                                                  

                                                                       STYCZEŃ 2020
10.01.2020 r.- zasiłki celowe
22.01.2020 r.- zasiłki stałe
24.01.2020 r. - zasiłki okresowe, stypendium szkolne
28.01.2020 r. - zasiłki celowe


PRZELEW NA KONTO DO KOŃCA MIESIĄCA

                                                                          LUTY 2020
10.02.2020 r. - zasiłki celowe
21.02.2020 r. - zasiłki stałe
24.02.2020 r. - zasiłki okresowe, stypendium szkolne
25.02.2020 r.- zasiłki celowe


PRZELEW NA KONTO DO KOŃCA MIESIĄCA

                                                                      MARZEC 2020
10.03.2020 r. - zasiłki celowe
20.03.2020 r.- zasiłki stałe
25.03.2020 r. - program
26.03.2020 r. - zasiłki okresowe, stypendium szkolne
27.03.2020 r. - zasiłki celowe + program II termin


PRZELEW NA KONTO DO KOŃCA MIESIĄCA

                                                                     KWIECIEŃ 2020
10.04.2020 r. - zasiłki celowe
20.04.2020 r.- zasiłki stałe
24.04.2020 r. - program
27.04.2020 r. - zasiłki okresowe, stypendium szkolne
28.04.2020 r. - zasiłki celowe + program II termin

 

PRZELEW NA KONTO DO KOŃCA MIESIĄCA
 

                                                                       MAJ 2020
08.05.2020 r. - zasiłki celowe
20.05.2020 r.- zasiłki stałe
21.05.2020 r. - program
22.05.2020 r. - zasiłki okresowe, stypendium szkolne
29.05.2020 r. - zasiłki celowe + program II termin

 

PRZELEW NA KONTO DO KOŃCA MIESIĄCA
 

                                                               CZERWIEC 2020
10.06.2020 r. - zasiłki celowe
19.06.2020 r.- zasiłki stałe
22.06.2020 r. - program
23.06.2020 r. - zasiłki okresowe, stypendium szkolne
29.06.2020 r. - zasiłki celowe + program II termin

 

PRZELEW NA KONTO DO KOŃCA MIESIĄCA

                                                                    LIPIEC 2020
10.07.2020 r. - zasiłki celowe
21.07.2020 r.- program
22.07.2020 r. - zasiłki stałe
23.07.2020 r. - zasiłki okresowe, stypendium szkolne
29.07.2020 r. - zasiłki celowe + program II termin

 

PRZELEW NA KONTO DO KOŃCA MIESIĄCA

                                                                       SIERPIEŃ 2020
10.08.2020 r. - zasiłki celowe
21.08.2020 r.- zasiłki stałe
24.08.2020 r. - program
25.08.2020 r. - zasiłki okresowe, stypendium szkolne
26.08.2020 r. - zasiłki celowe + program II termin

 

PRZELEW NA KONTO DO KOŃCA MIESIĄCA

                                                                    WRZESIEŃ 2020
10.09.2020 r. - zasiłki celowe
21.09.2020 r.- zasiłki stałe
22.09.2020 r. - program
28.09.2020 r. - zasiłki okresowe, stypendium szkolne
29.09.2020 r. - zasiłki celowe + program II termin

 

PRZELEW NA KONTO DO KOŃCA MIESIĄCA

                                                                   PAŹDZIERNIK 2020
09.10.2020 r. - zasiłki celowe
20.10.2020 r.- zasiłki stałe
21.10.2020 r. - program
22.10.2020 r. - zasiłki okresowe, stypendium szkolne
28.10.2020 r. - zasiłki celowe + program II termin

 

PRZELEW NA KONTO DO KOŃCA MIESIĄCA

                                                                      LISTOPAD 2020
10.11.2020 r. - zasiłki celowe
20.11.2020 r.- zasiłki stałe
23.11.2020 r. - program
24.11.2020 r. - zasiłki okresowe, stypendium szkolne
27.11.2020 r. - zasiłki celowe + program II termin

 

PRZELEW NA KONTO DO KOŃCA MIESIĄCA

                                                               GRUDZIEŃ 2020
07.12.2020 r. - zasiłki celowe
17.12.2020 r.- zasiłki stałe
18.12.2020 r. - program
21.12.2020 r. - zasiłki celowe + program II termin
22.12.2020 r. - zasiłki okresowe, stypendium szkolne

 

PRZELEW NA KONTO DO KOŃCA MIESIĄCA


Terminy wypłat 2019

Data dodania: 2019-01-04 15:01:34
A+
A-

TERMINY WYPŁAT 2019

STYCZEŃ 2019

10.01.2019 r.- zasiłki celowe

22.01.2019 r.- zasiłki stałe

25.01.2019 r. -zasiłki okresowe, stypendium szkolne

28.01.2019 r. - zasiłki celowe

 

PRZELEW NA KONTO DO KOŃCA MIESIĄCA

LUTY 2019

08.02.2019 r. - zasiłki celowe

22.02.2019 r. - zasiłki stałe

25.02.2019 r. -zasiłki celowe

26.02.2019 r.- zasiłki okresowe, stypendium szkolne

 

PRZELEW NA KONTO DO KOŃCA MIESIĄCA

MARZEC 2019

08.03.2019 r. - zasiłki celowe

20.03.2019 r.- program

21.03.2019 r. -zasiłki stałe

25.03.2019 r. - zasiłki okresowe, stypendium szkolne

27.03.2019 r. -zasiłki celowe

 

PRZELEW NA KONTO DO KOŃCA MIESIĄCA

KWIECIEŃ 2019

10.04.2019 r. - zasiłki  celowe

18.04.2019 r.- zasiłki stałe

19.04.2019 r. - program

25.04.2019 r. - zasiłki okresowe, stypendium szkolne

26.04.2019 r. - zasilki celowe

 

PRZELEW NA KONTO DO KOŃCA MIESIĄCA

 

MAJ 2019

10.05.2019 r. -zasiłki celowe

20.05.2019 r. -zasiłki stałe

21.05.2019 r. -program

27.05.2019 r. - zasiłki okresowe, stypendium szkolne

28.05.2019 r. -zasiłki celowe

 

PRZELEW NA KONTO DO KOŃCA MIESIĄCA

 

CZERWIEC 2019

10.06.2019 r. - zasiłki celowe

19.06.2019 r. - zasiłki stałe

21.06.2019 r. - program

26.06.2019 r.- zasiłki okresowe, stypendium szkolne

27.06.2019 r. -zasiłki celowe

 

PRZELEW NA KONTO DO KOŃCA MIESIĄCA

LIPIEC 2019

10.07.2019 r.- zasiłki celowe

22.07.2019 r. - zasiłki stałe

23.07.2019 r. - program

25.07.2019 r. - zasiłki okresowe, stypendium szkolne

26.07.2019 r. - zasiłki celowe

 

PRZELEW NA KONTO DO KOŃCA MIESIĄCA

SIERPIEŃ 2018

09.08.2019 r. - zasiłki celowe

21.08.2019 r. - zasiłki stałe

23.08.2019 r. -program

27.08.2019 r. -zasiłki okresowe, stypendium szkolne

29.08.2019 r.- zasiłki celowe

 

PRZELEW NA KONTO DO KOŃCA MIESIĄCA

WRZESIEŃ 2019

10.09.2019 r. - zasiłki celowe

20.09.2019 r.- zasiłki stałe

23.09.2019 r. - program

25.09.2019 r.- zasiłki okresowe, stypendium szkolne

27.09.2019 r. - zasiłki celowe

PRZELEW NA KONTO DO KOŃCA MIESIĄCA

 

PAŹDZIERNIK 2019

10.10.2019 r. - zasiłki celowe

21.10.2019 r.- zasiłki stałe

23.10.2019 r.-  program

25.10.2019 r. - zasiłki okresowe, stypendium szkolne

28.10.2019 r. -zasiłki celowe

 

PRZELEW NA KONTO DO KOŃCA MIESIĄCA

LISTOPAD 2019

08.11.2019 r. -zasiłki celowe

21.11.2019 r. - zasiłki stałe

22.11.2019 r. - program

25.11.2019 r. - zasiłki okresowe, stypendium szkolne

28.11.2019 r. - zasiłki celowe

 

PRZELEW NA KONTO DO KOŃCA MIESIĄCA

 

GRUDZIEŃ 2019

05.12.2019 r. - zasiłki celowe

17.12.2019 r. - zasiłki stałe

18.12.2019 r. - program

20.12.2019 r.- zasiłki celowe

23.12.2019 r.- zasiłki okresowe, stypendium szkolne

 

PRZELEW NA KONTO DO KOŃCA MIESIĄCA

 

 

 

 

 

 

 


Terminy wypłat

Data dodania: 2012-05-23 07:39:08
A+
A-

 

Terminy wypłat zasiłków

 

ROK 2018

 

STYCZEŃ 2018

08.01.2018 r. - zasiłek celowy, specjalny zasiłek celowy
22.01.2018 r. - zasiłek stały, wydawanie raportów RMUA
25.01.2018 r. - zasiłek okresowy
25.01.2018 r. - stypendium szkolne
26.01.2018 r. - zasiłek celowy, specjalny zasiłek celowy
29.01.2018 r. - zasiłek celowy na zakup posiłku

PRZELEW NA KONTO DO KOŃCA MIESIĄCA
 

LUTY 2018

06.02.2018 r. - zasiłek celowy, specjalny zasiłek celowy
20.02.2018 r. - zasiłek stały, wydawanie raportów RMUA
21.02.2018 r -  zasiłek celowy na zakup posiłku
23.02.2018 r. - stypendium szkolne
23.02.2018 r. - zasiłek okresowy
26.02.2018 r. -
zasiłek celowy na zakup posiłku
27.02.2018 r.  - zasiłek celowy, specjalny zasiłek celowy

PRZELEW NA KONTO DO KOŃCA MIESIĄCA
 

MARZEC 2018

06.03.2018 r. - zasiłek celowy, specjalny zasiłek celowy
20.03.2018 r. - zasiłek stały, wydawanie raportów RMUA
21.03.2018 r. -
zasiłek celowy na zakup posiłku
26.03.2018 r. - zasiłek celowy na zakup posiłku
27.03.2018 r.  stypendium szkolne                                                                     
27.03.2018 r. - zasiłek okresowy                                                             28.03.2018 r. - zasiłek celowy, specjalny zasiłek celowy

PRZELEW NA KONTO DO KOŃCA MIESIĄCA

 

KWIECIEŃ 2018

05.04.2018 r. - zasiłek celowy, specjalny zasiłek celowy
19.04.2018 r. - zasiłek stały, wydawanie raportów RMUA
20.04.2018 r. -
zasiłek celowy na zakup posiłku
25.04.2018 r. - zasiłek celowy, specjalny zasiłek celowy
26.04.2018 r. - zasiłek okresowy
26.04.2018 r .- stypendium szkolne
27.04.2018 r. - zasiłek celowy na zakup posiłku

PRZELEW NA KONTO DO KOŃCA MIESIĄCA

 

 MAJ 2018

07.05.2018 r. - zasiłek celowy, specjalny zasiłek celowy
21.05.2018 r. - zasiłek stały, wydawanie raportów RMUA
22.05.2018 r. -
zasiłek celowy na zakup posiłku
23.05.2018 r. - zasiłek okresowy
23.05.2018 r. - stypendium szkolne
25.05.2018 r. - zasiłek celowy, specjalny zasiłek celowy
28.05.2018 r. -
zasiłek celowy na zakup posiłku

PRZELEW NA KONTO DO KOŃCA MIESIĄCA
 

CZERWIEC 2018

05.06.2017 r. - zasiłek celowy, specjalny zasiłek celowy
18.06.2017 r. - zasiłek stały, wydawanie raportów RMUA
21.06.2017 r. -
zasiłek celowy na zakup posiłku
22.06.2017 r. - stypendium szkolne
22.06.2017 r. - zasiłek okresowy

26.06.2017 r. - zasiłek celowy, specjalny zasiłek celowy
27.06.2017 r. - zasiłek celowy na zakup posiłku

PRZELEW NA KONTO DO KOŃCA MIESIĄCA
 

LIPIEC 2018

06.07.2018 r. - zasiłek celowy, specjalny zasiłek celowy
20.07.2018 r. - zasiłek stały, wydawanie raportów RMUA
23.07.2018 r. -
zasiłek celowy na zakup posiłku
24.07.2018 r. - zasiłek okresowy
26.07.2018 r. -
zasiłek celowy, specjalny zasiłek celowy
27.07.2018 r. - zasiłek celowy na zakup posiłku

PRZELEW NA KONTO DO KOŃCA MIESIĄCA
 

SIERPIEŃ 2018

06.08.2018 r. - zasiłek celowy, specjalny zasiłek celowy
21.08.2018 r. - zasiłek stały, wydawanie raportów RMUA
23.08.2018 r. -
zasiłek celowy na zakup posiłku
24.08.2018 r. - zasiłek okresowy
27.08.2018 r. - zasiłek celowy, specjalny zasiłek celowy
28.08.2018 r. -
zasiłek celowy na zakup posiłku

PRZELEW NA KONTO DO KOŃCA MIESIĄCA

 

WRZESIEŃ 2018

07.09.2018 r. - zasiłek celowy, specjalny zasiłek celowy
20.09.2018 r. - zasiłek stały, wydawanie Raportów RMUA
21.09.2018 r. -
zasiłek celowy na zakup posiłku
24.09.2018 r. - zasiłek okresowy
26.09.2018 r. - zasiłek celowy, specjalny zasiłek celowy
27.09.2018 r. -
zasiłek celowy na zakup posiłku

PRZELEW NA KONTO DO KOŃCA MIESIĄCA
 

PAŹDZIERNIK 2018

05.10.2018 r. - zasiłek celowy, specjalny zasiłek celowy
19.10.2018 r. - zasiłek stały, wydawanie raportów RMUA
22.10.2018 r. -
zasiłek celowy na zakup posiłku
23.10.2018 r. - zasiłek okresowy                                                                  23.10.2018 r.  stypendium szkolne                                                          26.10.2018 r. - zasiłek celowy, specjalny zasiłek celowy
29.10.2018 r. - zasiłek celowy na zakup posiłku
        

PRZELEW NA KONTO DO KOŃCA MIESIĄCA
 

LISTOPAD 2018

05.11.2018 r. - zasiłek celowy, specjalny zasiłek celowy
19.11.2018 r. - zasiłek stały, wydawanie raportów RMUA
22.11.2018 r. -
zasiłek okresowy
22.11.2018 r. - stypendium szkolne

23.11.2018 r. - zasiłek celowy na zakup posiłku
27.11.2018 r. - zasiłek celowy, specjalny zasiłek celowy
28.11.2018 r. - zasiłek celowy na zakup posiłku

PRZELEW NA KONTO DO KOŃCA MIESIĄCA

 

GRUDZIEŃ 2018

05.12.2018 r. - zasiłek celowy, specjalny zasiłek celowy
17.12.2018 r. - zasiłek stały, wydawanie ra
portów RMUA
18.12.2018 r. -
zasiłek celowy na zakup posiłku

19.12.2018 r. - zasiłek okresowy
19.12.2018 r. - stypendium szkolne
20.12.2018 r. -
zasiłek celowy, specjalny zasiłek celowy

21.12.2018 r. zasiłek celowy na zakup posiłku

PRZELEW NA KONTO DO KOŃCA MIESIĄCA


 

 

 

 

 

 

 


© 2011-2020 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie.
Ostatnia aktualizacja: 2020-09-21 10:55:26

Poprawny CSS!