STRONA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KUTNIE
Logo stanowiące link do projektów unijnych

obrazek nagłówka

INFORMACJA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i świadczenia dobry start na nowy okres można będzie składać:
– Od 01 lipca 2020 r drogą elektroniczną za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej;
– Od 01 sierpnia 2020 r. w formie tradycyjnej (papierowej) w siedzibie Ośrodka Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych lub za pośrednictwem poczty.

Więcej informacji tutaj

KOMUNIKAT !!!
ZMIANA TERMINÓW SKŁADANIA WNIOSKÓW
O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA
WYCHOWAWCZEGO RODZINA 500+

Osoby, które złożyły wniosek o świadczenie wychowawcze 500+ po dniu 30 czerwca 2019 r. nie muszą składać kolejnego. Świadczenie wychowawcze zostało przyznane na okres do 31 maja 2021 r.

Kolejny okres świadczeniowy rozpocznie się 1 czerwca 2021 r. a zakończy 31 maja 2022 r.

Wnioski będzie można składać:
– drogą elektroniczną za pomocą portalu empatia, mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej od 1 lutego 2021 r.,
– drogą tradycyjną w formie papierowej w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie Dziale Świadczeń Rodzinnych
   i Alimentacyjnych lub za pośrednictwem poczty od 1 kwietnia 2021 r.

Kutno, dnia 22.06.2020 r.

KOMUNIKAT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KUTNIE !!!

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie informuje, że od dziś tj. 25-05-2020 r. bezpośrednia obsługa interesantów w Ośrodku odbywa się w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych.

Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi (nie wliczając osób obsługujących interesantów). Interesanci i pracownicy muszą zakrywać nos i usta, korzystać z płynów do dezynfekcji rąk.

W celu przestrzegania wytycznych ministerialnych i zachowania sprawnej obsługi, prosimy interesantów załatwiających sprawy o przestrzeganie powyższych zaleceń.

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 10.00 – 14.00
Stanowisko nr 3 – Pomoc Środowiskowa – pracownicy socjalni
Stanowisko nr 5 – Świadczenia rodzinne, wychowawcze
Stanowisko nr 6 – Fundusz Alimentacyjny, Karta Dużej Rodziny

W związku z ogłoszoną epidemią sprawy można załatwiać również drogą:
– elektroniczną na adres email: sekretariat@mops.kutno.pl, e-puap;
– telefoniczną pod nr: 24/2537847, 24/2534446, 24/2534309, 24/2549568;
– poczty polskiej;
– bezpośrednio, w kopercie, do skrzynki znajdującej się przy wejściu głównym do Ośrodka.

Przy każdej w/w formie korespondencji, prosimy o podawanie nr-u telefonu do kontaktu telefonicznego oraz działu, do którego ma być przekazana korespondencja.

Wypłaty świadczeń realizowane są tylko na konta bankowe.

Wpłaty prosimy kierować na konto bankowe naszego Ośrodka nr 86203000451110000002645590

Data komunikatu: 25.05.2020 r.Świetlica profilaktyczno-wychowawcza "Rodzinka"

Data dodania: 2014-10-14 12:56:41
A+
A-
Świetlica profilaktyczno-wychowawcza \

Świetlica profilaktyczno-wychowawcza „Rodzinka” rozpoczęła swą działalność 24 kwietnia 2014 roku na mocy Zarządzenia Nr 19/2014 Zastępcy Dyrektora MOPS w Kutnie

Pedagog: Agnieszka Pachlińska

Wychowawca: Ewa Pasiewicz


Lokalizacja: świetlica mieści się na ul. Wyszyńskiego 11 C (pokój nr 3) w Kutnie.

Świetlica funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00.

Głównym mottem naszej placówki jest dobro dziecka i właśnie ta myśl przewodzi naszym wszystkim działaniom. Działalność świetlicy jest skierowana do dzieci od 5 do 14 roku życia.

Oferujemy:

  • zajęcia dydaktyczno-wychowawcze;
  • zajęcia profilaktyczne;
  • zajęcia plastyczne, przyrodnicze, krajoznawcze i sportowe;
  • pomoc przy odrabianiu lekcji;
  • gry i zabawy świetlicowe;
  • quizy i konkursy;
  • ciekawe warsztaty podczas ferii zimowych i wakacji.

        Świetlica "Rodzinka" powstała z myślą o Dzieciach i Rodzicach. Zrodziła się z potrzeby stworzenia miejsca wyjątkowego, gdzie jest przestrzeń na zabawę i twórczy rozwój młodego człowieka.

Serdecznie zapraszamy dzieci do naszej placówki.

 


© 2011-2020 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie.
Ostatnia aktualizacja: 2020-07-16 08:28:26

Poprawny CSS!