STRONA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KUTNIE
Logo stanowiące link do projektów unijnych

obrazek nagłówka

KOMUNIKAT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KUTNIE !!!
O ZASADACH OBSŁUGI INTERESANTÓW W ZWIĄZKU ZE WZROSTEM ZACHOROWAŃ NA COVID-19

Od 19.10.2020 roku następuje zmiana sposobu obsługi interesantów.

Sprawy można załatwiać poprzez:
– korespondencję elektroniczną na adres email: sekretariat@mops.kutno.pl, e-puap;
– kontakt telefoniczny pod nr: 24/2537847, 24/2534446, 24/2534309, 24/2549568;
– za pośrednictwem poczty polskiej;
lub złożenie dokumentów do skrzynek znajdujących się przy wejściu do:

1. Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych
2. Działu Dodatków Mieszkaniowych
3. Działu Pomocy Środowiskowej (wejście główne)

Korespondencja składana do skrzynek powinna być:
- spięta i umieszczona w kopercie,
- dokumenty powinny zawierać: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu do kontaktu, numer konta bankowego, adres e-mail,
- faktury VAT lub rachunki do rozliczenia stypendium szkolnego należy złożyć do skrzynki oznaczonej ,,korespondencja do pracowników socjalnych”

W razie potrzeby pracownik Ośrodka skontaktuje się z Państwem telefonicznie.
W czasie wizyt Państwa w Ośrodku prosimy o zasłanianie ust i nosa oraz dezynfekowanie dłoni.

Data komunikatu: 16.10.2020 r.

INFORMACJA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i świadczenia dobry start na nowy okres można będzie składać:
– Od 01 lipca 2020 r drogą elektroniczną za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej;
– Od 01 sierpnia 2020 r. w formie tradycyjnej (papierowej) w siedzibie Ośrodka Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych lub za pośrednictwem poczty.

Więcej informacji tutaj

KOMUNIKAT !!!
ZMIANA TERMINÓW SKŁADANIA WNIOSKÓW
O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA
WYCHOWAWCZEGO RODZINA 500+

Osoby, które złożyły wniosek o świadczenie wychowawcze 500+ po dniu 30 czerwca 2019 r. nie muszą składać kolejnego. Świadczenie wychowawcze zostało przyznane na okres do 31 maja 2021 r.

Kolejny okres świadczeniowy rozpocznie się 1 czerwca 2021 r. a zakończy 31 maja 2022 r.

Wnioski będzie można składać:
– drogą elektroniczną za pomocą portalu empatia, mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej od 1 lutego 2021 r.,
– drogą tradycyjną w formie papierowej w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie Dziale Świadczeń Rodzinnych
   i Alimentacyjnych lub za pośrednictwem poczty od 1 kwietnia 2021 r.

Kutno, dnia 22.06.2020 r.IV edycja "Szkoły dla rodziców i wychowawców"

Data dodania: 2014-10-14 12:26:10
A+
A-

Od 07.10.2014 r. ruszyła IV edycja Szkoły dla Rodziców i Wychowawców. Zajęcia prowadzone
są w Kompleksie Terapeutyczno –Integracyjnym „Wspólny Dom” przez psychologa i pedagoga. Zajęcia warsztatowe potrwają do grudnia  2014r. Już dziś zapraszamy do zapisów na V edycję warsztatów, która rozpocznie się w połowie stycznia 2015r. 

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców to program spotkań dla każdego, kto szuka sposobu
na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi, niezależnie od tego, czy dziecko ma 2 lata czy 18 - nigdy nie jest za wcześnie, ani nigdy nie jest za późno, aby móc coś zmienić.
Głównym celem tego programu jest wspieranie rodziców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Nauka lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń, to małe kroki ku głębszej relacji,
dającej zadowolenie i poczucie wzajemnej bliskości. To także nauka dialogu i tworzenie więzi opartych na wzajemnym szacunku.

Program oferuje wiele konkretnych wskazówek i sposobów porozumiewania się z dziećmi,
ale jego istotą nie są metody, lecz autentyczne wsłuchiwanie się w dziecko (jego uczucia i potrzeby) i w siebie (swoje uczucia i potrzeby). Dzięki temu może pojawić się zaufanie i bliskość.

[Czytaj cały]

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców

Data dodania: 2013-04-08 12:05:08
A+
A-

Na terenie Kompleksu Terapeutyczno-Integracyjnego "Wspólny Dom" od 3 kwietnia 2013 roku ruszyła pierwsza edycja "Szkoły dla Rodziców i Wychowawców". Realizowany program obejmuje cykl 10 warszatów prowadzonych przez specjalistów KTI - psychologa, Panią Katarzynę Osiecką i pedagoga, Panią Kamilę Kubiak. Uczestnicy pierwszej edycji warsztatów to osoby objęte wsparciem Asystenta Rodziny ze względu na trudności życiowe, zwłaszcza opiekuńczo – wychowawcze, w przypadku których występują różnego rodzaju dysfunkcje oraz zagrożenie koniecznością objęcia dzieci opieką zastępczą.

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców to program spotkań dla każdego, kto szuka sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi lub wychowankami.


Jego głównym celem jest wspieranie rodziców i wychowawców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń, to małe kroki ku głębszej relacji, dającej zadowolenie, poczucie wzajemnej bliskości. To także nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku.

Główne motto Szkoły dla Rodziców i Wychowawców brzmi:

Wychowywać to kochać i wymagać.

Ucząc umiejętności otwartego porozumiewania się w rodzinie program jednocześnie przyczynia się do budowania silnej więzi między rodzicami a dziećmi, co (zgodnie z wynikami badań J. D. Hawkinsa) sprawia, że jest on także programem profilaktycznym.

Program w dużej części bazuje na cyklu książek A. Faber i E. Mazlish pt. „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły", „Rodzeństwo bez rywalizacji. Jak pomóc własnym dzieciom żyć w zgodzie, żeby samemu żyć z godnością", „Wyzwoleni rodzice, wyzwolone dzieci. Twoja droga do szczęśliwej rodziny", „Jak mówić, żeby dzieci się uczyły w domu i w szkole", „Jak mówić do nastolatków, żeby nas słuchały. Jak słuchać, żeby z nami rozmawiały" (Wydawnictwo Media Rodzina).

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców uczy nie tyle „metod" co budowania relacji w duchu podmiotowości i dialogu.


 


terapia piecza

Data dodania: 2012-05-28 15:15:19
A+
A-

W Kompleksie Terapeutyczno - Integracyjnym "Wspólny Dom" prowadzona jest terapia psychologiczna i pedagogiczna skierowana w głównej mierze do osób i rodzin objętych opieką przez Asystentów Rodziny. Możliwe jest również prowadzenie terapii lub konsultacji specjalistycznych dla osób korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie. Zapisy - osobiście w godzinach dyżurów:
psycholog – poniedziałek, wtorek i środa w godzinach 9.00-10.00;
pedagog - poniedziałek, wtorek i środa 8:00-9:00
lub poprzez pracownika socjalnego.

Obszary działania:

1. Przezwyciężanie deficytów w zakresie umiejętności wychowawczych rodziców

2. Poradnictwo indywidualne

3. Terapia indywidualna dzieci i młodzieży w zakresie trudności emocjonalnych, szkolnych i wychowawczych

4. Terapia indywidualna osób dorosłych

5. Wsparcie emocjonalne

6. Konsultacje specjalistyczne

7. Terapia rodzinna

8. Zajęcia korekcyjno - wychowawcze

9. Programy psychoprofilaktyczne

 

Psychoterapia poznawczo-behawioralna bazuje na założeniu, że nieprawidłowe myślenie o nas samych, innych ludziach i świecie wpływa na nasz nastrój i zachowanie . To nie same zdarzenia i doświadczenia mają na nas wpływ, ale to jakie nadajemy im znaczenie. Realistyczna ocena i zmiana tych myśli prowadzi do poprawy samopoczucia psychicznego.
Psychoterapia poznawczo – behawioralna stara się rozwiązywać teraźniejsze problemy a do przeszłości odwołuje się w celu zrozumienia w jaki sposób ukształtowały się dysfunkcjonalne schematy poznawcze oraz ich zmiany. Celem terapii jest rozpoznanie negatywnych przekonań i ich zmiana na bardziej konstruktywne. Psychoterapia poznawczo – behawioralna jest terapią konkretną – uczy rozkładania problemu na części składowe, precyzyjnego wyrażania myśli i odczuć, co w konsekwencji ułatwia pracę nad nimi. W terapii bardzo dużo zależy od samego klienta – określa on problemy nad jakimi chce się skupić, cele do osiągnięcia, jest motywowany do rozpoznawania własnych błędów w myśleniu. Również pomiędzy kolejnymi spotkaniami klient ma szansę pracować nad zmianami a prowadzą do tego zadania domowe w formie m.in. działań do podjęcia lub samoobserwacji swoich myśli i uczuć. Psychoterapia poznawczo – behawioralna ma nauczyć klienta jak może stać się własnym terapeutą i pomóc sam sobie.

 


© 2011-2021 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie.
Ostatnia aktualizacja: 2021-01-18 08:20:00

Poprawny CSS!