STRONA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KUTNIE
Logo stanowiące link do projektów unijnych

obrazek nagłówka

INFORMACJA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i świadczenia dobry start na nowy okres można będzie składać:
– Od 01 lipca 2020 r drogą elektroniczną za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej;
– Od 01 sierpnia 2020 r. w formie tradycyjnej (papierowej) w siedzibie Ośrodka Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych lub za pośrednictwem poczty.

Więcej informacji tutaj

KOMUNIKAT !!!
ZMIANA TERMINÓW SKŁADANIA WNIOSKÓW
O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA
WYCHOWAWCZEGO RODZINA 500+

Osoby, które złożyły wniosek o świadczenie wychowawcze 500+ po dniu 30 czerwca 2019 r. nie muszą składać kolejnego. Świadczenie wychowawcze zostało przyznane na okres do 31 maja 2021 r.

Kolejny okres świadczeniowy rozpocznie się 1 czerwca 2021 r. a zakończy 31 maja 2022 r.

Wnioski będzie można składać:
– drogą elektroniczną za pomocą portalu empatia, mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej od 1 lutego 2021 r.,
– drogą tradycyjną w formie papierowej w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie Dziale Świadczeń Rodzinnych
   i Alimentacyjnych lub za pośrednictwem poczty od 1 kwietnia 2021 r.

Kutno, dnia 22.06.2020 r.

KOMUNIKAT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KUTNIE !!!

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie informuje, że od 03.08.2020 r bezpośrednia obsługa interesantów w Ośrodku odbywa się:

1) w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych,

Godziny przyjęć interesantów (w okresie od 03.08.2020 do 31.10.2020)
poniedziałek, wtorek, czwartek: 10.00 – 14.00, piątek: 11.30 – 16.30
Stanowisko nr 1 – Świadczenia rodzinne, wychowawcze, Dobry Start
Stanowisko nr 3 – Świadczenia rodzinne, wychowawcze, Dobry Start
Stanowisko nr 5 – Świadczenia rodzinne, wychowawcze, Dobry Start
Stanowisko nr 6 – Fundusz Alimentacyjny, Karta Dużej Rodziny, Dobry Start

2) w Dziale Pomocy Środowiskowej – pracownicy socjalni

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 10.00 – 14.00

Sala konferencyjna - Stanowisko nr 1 i 2

Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi (nie wliczając osób obsługujących interesantów).

Interesanci i pracownicy zobowiązani są zakrywać nos i usta, korzystać z płynów do dezynfekcji rąk.

W celu przestrzegania wytycznych ministerialnych i zachowania sprawnej obsługi, prosimy interesantów załatwiających sprawy o przestrzeganie powyższych zaleceń.

W związku z ogłoszoną epidemią sprawy można załatwiać również drogą:
– elektroniczną na adres email: sekretariat@mops.kutno.pl, e-puap;
– telefoniczną pod nr: 24/2537847, 24/2534446, 24/2534309, 24/2549568;
– poczty polskiej;

Od 01.08.2020 zostanie zdjęta skrzynka pocztowa znajdująca się przy wejściu głównym do MOPS.

Wszelkie dokumenty należy składać bezpośrednio w czasie godzin przyjęć do pracowników. Przy każdej w/w formie korespondencji, prosimy o podawanie nr-u telefonu do kontaktu telefonicznego oraz działu, do którego ma być przekazana korespondencja.

Wypłaty świadczeń realizowane są tylko na konta bankowe.

Wpłaty prosimy kierować na konto bankowe naszego Ośrodka nr 86203000451110000002645590

Data komunikatu: 31.07.2020 r.IV edycja "Szkoły dla rodziców i wychowawców"

Data dodania: 2014-10-14 12:26:10
A+
A-

Od 07.10.2014 r. ruszyła IV edycja Szkoły dla Rodziców i Wychowawców. Zajęcia prowadzone
są w Kompleksie Terapeutyczno –Integracyjnym „Wspólny Dom” przez psychologa i pedagoga. Zajęcia warsztatowe potrwają do grudnia  2014r. Już dziś zapraszamy do zapisów na V edycję warsztatów, która rozpocznie się w połowie stycznia 2015r. 

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców to program spotkań dla każdego, kto szuka sposobu
na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi, niezależnie od tego, czy dziecko ma 2 lata czy 18 - nigdy nie jest za wcześnie, ani nigdy nie jest za późno, aby móc coś zmienić.
Głównym celem tego programu jest wspieranie rodziców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Nauka lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń, to małe kroki ku głębszej relacji,
dającej zadowolenie i poczucie wzajemnej bliskości. To także nauka dialogu i tworzenie więzi opartych na wzajemnym szacunku.

Program oferuje wiele konkretnych wskazówek i sposobów porozumiewania się z dziećmi,
ale jego istotą nie są metody, lecz autentyczne wsłuchiwanie się w dziecko (jego uczucia i potrzeby) i w siebie (swoje uczucia i potrzeby). Dzięki temu może pojawić się zaufanie i bliskość.

[Czytaj cały]

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców

Data dodania: 2013-04-08 12:05:08
A+
A-

Na terenie Kompleksu Terapeutyczno-Integracyjnego "Wspólny Dom" od 3 kwietnia 2013 roku ruszyła pierwsza edycja "Szkoły dla Rodziców i Wychowawców". Realizowany program obejmuje cykl 10 warszatów prowadzonych przez specjalistów KTI - psychologa, Panią Katarzynę Osiecką i pedagoga, Panią Kamilę Kubiak. Uczestnicy pierwszej edycji warsztatów to osoby objęte wsparciem Asystenta Rodziny ze względu na trudności życiowe, zwłaszcza opiekuńczo – wychowawcze, w przypadku których występują różnego rodzaju dysfunkcje oraz zagrożenie koniecznością objęcia dzieci opieką zastępczą.

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców to program spotkań dla każdego, kto szuka sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi lub wychowankami.


Jego głównym celem jest wspieranie rodziców i wychowawców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń, to małe kroki ku głębszej relacji, dającej zadowolenie, poczucie wzajemnej bliskości. To także nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku.

Główne motto Szkoły dla Rodziców i Wychowawców brzmi:

Wychowywać to kochać i wymagać.

Ucząc umiejętności otwartego porozumiewania się w rodzinie program jednocześnie przyczynia się do budowania silnej więzi między rodzicami a dziećmi, co (zgodnie z wynikami badań J. D. Hawkinsa) sprawia, że jest on także programem profilaktycznym.

Program w dużej części bazuje na cyklu książek A. Faber i E. Mazlish pt. „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły", „Rodzeństwo bez rywalizacji. Jak pomóc własnym dzieciom żyć w zgodzie, żeby samemu żyć z godnością", „Wyzwoleni rodzice, wyzwolone dzieci. Twoja droga do szczęśliwej rodziny", „Jak mówić, żeby dzieci się uczyły w domu i w szkole", „Jak mówić do nastolatków, żeby nas słuchały. Jak słuchać, żeby z nami rozmawiały" (Wydawnictwo Media Rodzina).

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców uczy nie tyle „metod" co budowania relacji w duchu podmiotowości i dialogu.


 


terapia piecza

Data dodania: 2012-05-28 15:15:19
A+
A-

W Kompleksie Terapeutyczno - Integracyjnym "Wspólny Dom" prowadzona jest terapia psychologiczna i pedagogiczna skierowana w głównej mierze do osób i rodzin objętych opieką przez Asystentów Rodziny. Możliwe jest również prowadzenie terapii lub konsultacji specjalistycznych dla osób korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie. Zapisy - osobiście w godzinach dyżurów:
psycholog – poniedziałek, wtorek i środa w godzinach 9.00-10.00;
pedagog - poniedziałek, wtorek i środa 8:00-9:00
lub poprzez pracownika socjalnego.

Obszary działania:

1. Przezwyciężanie deficytów w zakresie umiejętności wychowawczych rodziców

2. Poradnictwo indywidualne

3. Terapia indywidualna dzieci i młodzieży w zakresie trudności emocjonalnych, szkolnych i wychowawczych

4. Terapia indywidualna osób dorosłych

5. Wsparcie emocjonalne

6. Konsultacje specjalistyczne

7. Terapia rodzinna

8. Zajęcia korekcyjno - wychowawcze

9. Programy psychoprofilaktyczne

 

Psychoterapia poznawczo-behawioralna bazuje na założeniu, że nieprawidłowe myślenie o nas samych, innych ludziach i świecie wpływa na nasz nastrój i zachowanie . To nie same zdarzenia i doświadczenia mają na nas wpływ, ale to jakie nadajemy im znaczenie. Realistyczna ocena i zmiana tych myśli prowadzi do poprawy samopoczucia psychicznego.
Psychoterapia poznawczo – behawioralna stara się rozwiązywać teraźniejsze problemy a do przeszłości odwołuje się w celu zrozumienia w jaki sposób ukształtowały się dysfunkcjonalne schematy poznawcze oraz ich zmiany. Celem terapii jest rozpoznanie negatywnych przekonań i ich zmiana na bardziej konstruktywne. Psychoterapia poznawczo – behawioralna jest terapią konkretną – uczy rozkładania problemu na części składowe, precyzyjnego wyrażania myśli i odczuć, co w konsekwencji ułatwia pracę nad nimi. W terapii bardzo dużo zależy od samego klienta – określa on problemy nad jakimi chce się skupić, cele do osiągnięcia, jest motywowany do rozpoznawania własnych błędów w myśleniu. Również pomiędzy kolejnymi spotkaniami klient ma szansę pracować nad zmianami a prowadzą do tego zadania domowe w formie m.in. działań do podjęcia lub samoobserwacji swoich myśli i uczuć. Psychoterapia poznawczo – behawioralna ma nauczyć klienta jak może stać się własnym terapeutą i pomóc sam sobie.

 


© 2011-2020 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie.
Ostatnia aktualizacja: 2020-09-24 11:16:37

Poprawny CSS!