STRONA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KUTNIE
Logo stanowiące link do projektów unijnych

obrazek nagłówka

KOMUNIKAT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KUTNIE !!!
O ZASADACH OBSŁUGI INTERESANTÓW W ZWIĄZKU ZE WZROSTEM ZACHOROWAŃ NA COVID-19

Od 19.10.2020 roku następuje zmiana sposobu obsługi interesantów.

Sprawy można załatwiać poprzez:
– korespondencję elektroniczną na adres email: sekretariat@mops.kutno.pl, e-puap;
– kontakt telefoniczny pod nr: 24/2537847, 24/2534446, 24/2534309, 24/2549568;
– za pośrednictwem poczty polskiej;
lub złożenie dokumentów do skrzynek znajdujących się przy wejściu do:

1. Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych
2. Działu Dodatków Mieszkaniowych
3. Działu Pomocy Środowiskowej (wejście główne)

Korespondencja składana do skrzynek powinna być:
- spięta i umieszczona w kopercie,
- dokumenty powinny zawierać: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu do kontaktu, numer konta bankowego, adres e-mail,
- faktury VAT lub rachunki do rozliczenia stypendium szkolnego należy złożyć do skrzynki oznaczonej ,,korespondencja do pracowników socjalnych”

W razie potrzeby pracownik Ośrodka skontaktuje się z Państwem telefonicznie.
W czasie wizyt Państwa w Ośrodku prosimy o zasłanianie ust i nosa oraz dezynfekowanie dłoni.

Data komunikatu: 16.10.2020 r.

INFORMACJA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i świadczenia dobry start na nowy okres można będzie składać:
– Od 01 lipca 2020 r drogą elektroniczną za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej;
– Od 01 sierpnia 2020 r. w formie tradycyjnej (papierowej) w siedzibie Ośrodka Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych lub za pośrednictwem poczty.

Więcej informacji tutaj

KOMUNIKAT !!!
ZMIANA TERMINÓW SKŁADANIA WNIOSKÓW
O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA
WYCHOWAWCZEGO RODZINA 500+

Osoby, które złożyły wniosek o świadczenie wychowawcze 500+ po dniu 30 czerwca 2019 r. nie muszą składać kolejnego. Świadczenie wychowawcze zostało przyznane na okres do 31 maja 2021 r.

Kolejny okres świadczeniowy rozpocznie się 1 czerwca 2021 r. a zakończy 31 maja 2022 r.

Wnioski będzie można składać:
– drogą elektroniczną za pomocą portalu empatia, mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej od 1 lutego 2021 r.,
– drogą tradycyjną w formie papierowej w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie Dziale Świadczeń Rodzinnych
   i Alimentacyjnych lub za pośrednictwem poczty od 1 kwietnia 2021 r.

Kutno, dnia 22.06.2020 r.Pomoc sąsiedzka

Data dodania: 2020-03-17 09:46:15
A+
A-

SPÓJRZ, ZAPYTAJ, POMÓŻ

Zainteresujmy się czy nasi starsi sąsiedzi czegoś potrzebują. Upewnijmy się czy mają artykuły pierwszej potrzeby. Zapytajmy o ich samopoczucie.
Jeżeli nie możesz pomóc sam, to prosimy o kontakt:

  • telefoniczny: 726 306 539
  • mailowy: pomocsasiedzka@mops.kutno.pl

Ponadto na tej stronie internetowej wchodząc w zakładkę „pomoc sąsiedzka” mogą zgłaszać się osoby potrzebujące pomocy, a także osoby chętne do udzielania wsparcia sąsiedzkiego.
Zadbajmy o bezpieczeństwo swoje ale również tych, którzy tego wsparcia i troski szczególnie potrzebują.
W związku z zagrożeniem epidemią powinniśmy pozostać w domach. Warto pomyśleć o mieszkających blisko nas starszych, samotnych, niepełnosprawnych i innych niesamodzielnych osobach, które mogą potrzebować naszej pomocy.

Przypominamy:

Jeżeli masz takie obiawy jak: gorączka, kaszel, duszność I problemy z oddychaniem to bezzwłocznie powiadom Stacje Sanitarno Epidemiologiczną 24 355 71 00 lub w przypadku nasilonych objawów zadzwoń pod numer alarmowy 112 lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego - najbliższy oddział 887 877 690.

Wprowadzony  stan zagrożenia epidemicznego to trudny czas dla nas wszystkich.

Dziękujemy za okazaną pomoc I życzliwość innym I nam.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie ul. Warszawskie Przedmieście 10 a.

Jednak skutki tej decyzji najbardziej odczuwają najsłabsi, dla których koronawirus jest wielkim zagrożeniem.


© 2011-2021 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie.
Ostatnia aktualizacja: 2021-01-18 06:54:26

Poprawny CSS!