STRONA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KUTNIE
Logo stanowiące link do projektów unijnych

obrazek nagłówka

INFORMACJA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i świadczenia dobry start na nowy okres można będzie składać:
– Od 01 lipca 2020 r drogą elektroniczną za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej;
– Od 01 sierpnia 2020 r. w formie tradycyjnej (papierowej) w siedzibie Ośrodka Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych lub za pośrednictwem poczty.

Więcej informacji tutaj

KOMUNIKAT !!!
ZMIANA TERMINÓW SKŁADANIA WNIOSKÓW
O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA
WYCHOWAWCZEGO RODZINA 500+

Osoby, które złożyły wniosek o świadczenie wychowawcze 500+ po dniu 30 czerwca 2019 r. nie muszą składać kolejnego. Świadczenie wychowawcze zostało przyznane na okres do 31 maja 2021 r.

Kolejny okres świadczeniowy rozpocznie się 1 czerwca 2021 r. a zakończy 31 maja 2022 r.

Wnioski będzie można składać:
– drogą elektroniczną za pomocą portalu empatia, mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej od 1 lutego 2021 r.,
– drogą tradycyjną w formie papierowej w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie Dziale Świadczeń Rodzinnych
   i Alimentacyjnych lub za pośrednictwem poczty od 1 kwietnia 2021 r.

Kutno, dnia 22.06.2020 r.

KOMUNIKAT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KUTNIE !!!

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie informuje, że od 03.08.2020 r bezpośrednia obsługa interesantów w Ośrodku odbywa się:

1) w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych,

Godziny przyjęć interesantów (w okresie od 03.08.2020 do 31.10.2020)
poniedziałek, wtorek, czwartek: 10.00 – 14.00, piątek: 11.30 – 16.30
Stanowisko nr 1 – Świadczenia rodzinne, wychowawcze, Dobry Start
Stanowisko nr 3 – Świadczenia rodzinne, wychowawcze, Dobry Start
Stanowisko nr 5 – Świadczenia rodzinne, wychowawcze, Dobry Start
Stanowisko nr 6 – Fundusz Alimentacyjny, Karta Dużej Rodziny, Dobry Start

2) w Dziale Pomocy Środowiskowej – pracownicy socjalni

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 10.00 – 14.00

Sala konferencyjna - Stanowisko nr 1 i 2

Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi (nie wliczając osób obsługujących interesantów).

Interesanci i pracownicy zobowiązani są zakrywać nos i usta, korzystać z płynów do dezynfekcji rąk.

W celu przestrzegania wytycznych ministerialnych i zachowania sprawnej obsługi, prosimy interesantów załatwiających sprawy o przestrzeganie powyższych zaleceń.

W związku z ogłoszoną epidemią sprawy można załatwiać również drogą:
– elektroniczną na adres email: sekretariat@mops.kutno.pl, e-puap;
– telefoniczną pod nr: 24/2537847, 24/2534446, 24/2534309, 24/2549568;
– poczty polskiej;

Od 01.08.2020 zostanie zdjęta skrzynka pocztowa znajdująca się przy wejściu głównym do MOPS.

Wszelkie dokumenty należy składać bezpośrednio w czasie godzin przyjęć do pracowników. Przy każdej w/w formie korespondencji, prosimy o podawanie nr-u telefonu do kontaktu telefonicznego oraz działu, do którego ma być przekazana korespondencja.

Wypłaty świadczeń realizowane są tylko na konta bankowe.

Wpłaty prosimy kierować na konto bankowe naszego Ośrodka nr 86203000451110000002645590

Data komunikatu: 31.07.2020 r.Sieć pomocy osobom pokrzywdzonym

Data dodania: 2020-07-21 07:01:19
A+
A-

Szanowni Państwo,
Fundacja Iwo-Doradztwo Obywatelskie realizuje zadanie ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju instytucjonalnego systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom poprzez utworzenie Sieci Pomocy Osobom Pokrzywdzonym dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2019 – 2021.

Fundacja Iwo-Doradztwo Obywatelskie świadczy pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom przestępstw oraz wspiera i rozwija system pomocy poprzez Sieć Pomocy Osobom Pokrzywdzonym.
Linia Pomocy Pokrzywdzonym jest współfinansowana ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości oraz spełnia następujące funkcje:
obsługa telefonu zaufania dla ofiar przestępstw (w tym dotyczący przemocy domowej, prób samobójczych, wsparcia dla dzieci),
zapewnienie osobom pokrzywdzonym przestępstwem dostępu do pomocy psychologicznej i prawnej świadczonej przez telefon i drogą elektroniczną za pośrednictwem skrzynki e-mail (info@numersos.pl),

zapewnienie osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom możliwości umówienia się na spotkanie z osobą pierwszego kontaktu w Ośrodku Pomocy drogą telefoniczną,

upowszechnianie wiedzy na temat praw osób pokrzywdzonych przestępstwem,

promowanie systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom,

informacja o Funduszu Sprawiedliwości (działania, na jakie mogą zostać przyznane dotacje, informacje o konkursach i naborach wniosków, wsparcie merytoryczne)

Jesteś ofiarą przestępstwa? Świadkiem? Doznajesz przemocy np. w rodzinie? Czujesz się osamotniony? Szukasz pomocy?
ZADZWOŃ
+ 48 222 309 900

Wsparcie przez 24 godziny7 dni w tygodniu

dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków
obsługa telefonu zaufania dla ofiar przestępstw (w tym dotyczący przemocy domowej, prób samobójczych, wsparcia dla dzieci),

zapewnienie osobom pokrzywdzonym przestępstwem dostępu do pomocy psychologicznej i prawnej świadczonej przez telefon i drogą elektroniczną za pośrednictwem skrzynki e-mail (info@numersos.pl),

zapewnienie osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom możliwości umówienia się na spotkanie z osobą pierwszego kontaktu w Ośrodku Pomocy drogą telefoniczną,

upowszechnianie wiedzy na temat praw osób pokrzywdzonych przestępstwem,

promowanie systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom,

informacja o Funduszu Sprawiedliwości (działania, na jakie mogą zostać przyznane dotacje, informacje o konkursach i naborach wniosków, wsparcie merytoryczne)

Odwiedź również nasze strony:
www.numersos.pl
www.pokrzywdzeni.online
www.swiadkowie.online
www.samobojstwo.online
www.przemoc.online
www.dla-dziecka.online


W załączeniu przesyłamy również ulotkę w formacie pdf do umieszczenia na Państwa stronie jako graficzne uzupełnienie powyższych informacji.

Z poważaniem,
Wiceprezes Zarządu Fundacji Iwo-Doradztwo Obywatelskie
Jacek Salamon


Załączniki:
plakat

OSOBISTY PLAN AWARYJNY - PORADNIK

Data dodania: 2020-05-19 05:51:32
A+
A-

Osobisty plan awaryjny-poradnik dla osób doświadczjacych przemocy domowej


Międzynarodowy Dzień Walki z Przemocą wobec Kobiet.

Data dodania: 2017-11-24 10:48:22
A+
A-

25 listopada obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Walki z Przemocą wobec Kobiet.

      Według Światowej Organizacji Zdrowia przemoc wobec kobiet jest jednym z najbardziej uderzających przejawów dyskryminacji kobiet i łamania praw człowieka we współczesnym świecie. Na poziomie globalnym epidemia przemocy dotyka 35% kobiet. Większość doświadcza przemocy fizycznej bądź seksualnej ze strony swoich partnerów - blisko 30%, w niektórych regionach wskaźnik ten sięga nawet 38%. Warto zaznaczyć, że blisko 40% zabitych na świecie kobiet zostało zamordowanych właśnie przez swojego partnera. Przemocy seksualnej ze strony osób, z którymi nie są związane doświadcza 7% kobiet na świecie.
     Przemoc ma destrukcyjny wpływ na życie kobiety i niesie ze sobą szereg negatywnych konsekwencji dla jej stanu zdrowia. Prawdopodobieństwo niskiej wagi urodzeniowej dziecka wzrasta o 16%w przypadku kobiet, które doświadczyły przemocy, ponad dwa razy częściej dokonują one aborcji, prawie dwa razy częściej cierpią z powodu depresji, często nadużywają też alkoholu i przeżywają stany lękowe.
    Skutki przemocy nie ograniczają się jedynie do negatywnego wpływu na stan zdrowia i jakość życia kobiety. Destrukcyjne efekty tego zjawiska odczuwa cała rodzina, zwłaszcza najmłodsi jej członkowie, którzy będąc świadkami przemocy stają się często również jej ofiarami. Dzieci obserwujące przemoc w środowisku domowym często borykają się z problemami emocjonalnymi i trudnościami w szkole. Jako nastolatki częściej nadużywają alkoholu i narkotyków, palą i podejmują ryzykowne zachowania seksualne. W dorosłym życiu natomiast częściej stają się ofiarami lub sami dopuszczają się przemocy wobec partnerki/partnera.
   Z badań, które przeprowadziła prof. Beata Gruszczyńska z Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości wynika, że każdego roku przemocy fizycznej lub seksualnej doświadcza od 700 tys. do miliona Polek, a 10 proc. kobiet w Polsce zostaje ofiarami gwałtu lub usiłowania gwałtu. Według raportu prof. Gruszyńskiej co roku w Polsce zostaje zgwałconych około 30 tys. kobiet. Do tego każdego roku ginie w Polsce około 150 kobiet, które są ofiarami przemocy domowej. To trzy kobiety tygodniowo.
     Szczególnym przejawem przemocy wobec kobiet jest sytuacja, gdy stają się one osobami doświadczającymi przemocy. Jedną z form pomocy jest procedura „Niebieskie Karty”, którą wszcząć może Policja, przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, oświaty i ochrony zdrowia.
     Jeśli jesteś osobą doznającą przemocy w rodzinie pamiętaj, że sprawca każdego rodzaju przemocy powinien być pociągnięty do odpowiedzialności karnej.
Każdy, kto jest świadkiem przemocy ma moralny i prawny obowiązek reagowania, przekazywania informacji do instytucji do tego powołanych tj. Policja, Ośrodek Pomocy Społecznej, Zespół Interdyscyplinarny ds Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
Informacje można przekazywać telefonicznie:
KPP 997 ( połączenie bezpłatne)
MOPS 24/ 2534446 lub 24/ 2537847 w godz. 7.30- 15.30
email : sekretariat@mops.kutno.pl

 


PROTOKÓŁ Z ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU PLASTYCZNEGO

Data dodania: 2017-11-08 08:15:36
A+
A-

PROTOKÓŁ Z ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU PLASTYCZNEGO
PT. „NIE KLAPSEM NIE WRZASKIEM, LECZ PRZYTULASKIEM”
ORAZ " RODZICU! MIŁOŚCI UCZĘ SIĘ OD CIEBIE"
ORGANIZOWANEGO PRZEZ ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY ds PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE przy MOPS w KUTNIE

W dniu 06 listopada 2017 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kutnie odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej oceniającej prace Konkursu Plastycznego pt„ Nie klapsem, nie wrzaskiem, lecz przytulaskiem" oraz " Rodzicu! miłości uczę się od Ciebie".
Na konkurs wpłynęło 67 prac, których autorami były dzieci i młodzież uczęszczająca do szkół podstawowych z terenu miasta Kutno.

Komisja konkursowa w składzie:

- Przewodnicząca/y: Agnieszka Dąbrowska- Walczak
- Członkowie: Zofia Jędrzejczak, Elżbieta Szczepaniak, Bożena Budnik, Teresa Jarzębska

Przy ocenie prac konkursowych Komisja kierowała się następującymi kryteriami: zgodność pracy z tematem konkursu, oryginalność pracy, pomysłowość autorów, kreatywność, estetyka pracy.

Komisja przyznała 11 nagród:

KATEGORIA I ( klasy I-III szkoły podstawowej)
I miejsce: Nikola Sulińska kl. III d – SP nr 6
II miejsce: Maria Reczulska kl. III a – SP nr 6
III miejsce: Marta Szczodrowska kl. III SP nr 5
Wyróżnienie: Bartosz Grabarczyk kl. IIIa – SP nr 6

KATEGORIA II ( klasy IV-VII szkoły podstawowej)
I miejsce: Filip Sybidło kl. IV b – SP nr 6
II miejsce: Konrad Matusiak kl. SP nr 6
III miejsce: Milena Materka kl. Vb- SP nr 4
Wyróżnienie: Maria Kozłowska kl. VI d – SP nr 9

KATEGORIA III (oddziały gimnazjalne)
I miejsce: Nikola Puchalska kl. II c -SP nr 5
II miejsce: Klaudia Justyńska kl. II c – SP nr 7
III miejsce: Kinga Michalak kl. III c- SP nr 7

Uroczyste wręczenie nagród w konkursie odbędzie się w dniu 14 listopada 2017 r. o godz. 12.45 w siedzibie Centrum Teatru Muzyki i Tańca przy ul. Teatralnej 1.


KONKURS PLASTYCZNY

Data dodania: 2017-09-26 08:01:41
A+
A-

Konkurs Plastyczny

Przemoc w rodzinie jest zatrważającym problemem współczesnych rodzin. Rodzinny dom, który powinien być ostoją dla każdego człowieka coraz częściej zmienia się w miejsce cierpienia. Do osób dotkniętych przemocą należą zarówno dzieci, jak i dorośli. Według statystyk ponad 60 % najmłodszych zetknęło się z przemocą psychiczną lub fizyczną zadaną przez któregoś z rodziców. Pobudki kierujące dorosłymi, którzy znęcają się nad dziećmi, bądź członkami swych rodzin są różne. Najczęściej to alkohol, narkotyki, trudna sytuacja ekonomiczna, problemy w pracy i złe doświadczenia z własnego dzieciństwa. Powielany schemat rodzica- kata jest przyczyną wielu rodzinnych dramatów i rozpadu związków emocjonalnych pomiędzy rodzicami i dziećmi, dlatego tak ważna jest profilaktyka oraz zapobieganie negatywnym postawom. Poprzez konkurs pragniemy uświadomić młodych ludzi, czym jest przemoc, jak wielkie zło potrafi wyrządzić. Ważne jest uczulanie młodych ludzi na ból i cierpienie drugiej osoby – kolegi, koleżanki, rodzica, rodzeństwa oraz wskazanie drogi ich rozwiązania. Najczęściej bowiem o domowej przemocy wiedzą najbliżsi – sąsiedzi, rodzina, ale stereotypy utarte w ludzkiej świadomości każą traktować pokaz siły, któregoś z rodziców jako coś normalnego, „bo to sąsiad, bo ja nie mieszam się w sprawy innych, bo może się należało…”. Nasz konkurs ma na celu promowanie właściwych postaw ludzkich, metod zapobiegania agresywnym zachowaniom i pokazywanie drogi rozwiązywania domowych problemów.

[Czytaj cały]

Zarządzenie Prezydenta Miasta Kutno 2017

Data dodania: 2017-04-03 13:14:11
A+
A-

Zarządzenie nr 19/2017 Prezydenta Miasta Kutno  z dnia 14 lutego 2017 zmieniające Zarządzenie nr 108/2011 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Kutnie

http://umkutno.bip.e-zeto.eu/index.php?type%3D4%26name%3Dbt29%26func%3Dselectsite%26value%255B0%255D%3D1175


Zmiany w składzie ZI

Data dodania: 2017-04-03 13:04:35
A+
A-

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Kutno z dnia 14 lutego 2017 roku wprowadzono zmiany w składzie Zespołu Interdyscyplinarnego.

Powołano nastepujące osoby:

1. Panią Beatę Dalecką-Wieczorkowską -p.o Prokuratora Rejonowego w Kutnie.

2. Ks. Jerzego Swędrowskiego - Proboszcza i Dziekana kutnowskiej Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem św. Wawrzyńca w Kutnie,

3. Panią Aleksandrę Lewandowską -pedagoga szkolnego Szkoły Podstawowej nr 9 w Kutnie

4. Panią Elżbietę Szczepaniak -Prezesa Katolickiego Stowarzyszenia Wychowania w Trzeźwości Regionu Kutnowskiego przy Sanktuarium Maryjnym w Głogowcu.

zarządzenie na stronie

http://umkutno.bip.e-zeto.eu/index.php?type%3D4%26name%3Dbt29%26func%3Dselectsite%26value%255B0%255D%3D1175


WYSTAWA PLAKATU PROFILAKTYCZNEGO

Data dodania: 2015-10-18 17:43:09
A+
A-

Zapraszamy uczniów szkół, rodziców i nauczycieli do obejrzenia wystawy prac przygotowanych przez uczniów szkół podstawowych i gminazjów  z terenu miasta Kutno biorących udział w konkursie plastycznym na wykonanie plakatu profilaktycznego pt. ,,Od przemocy smutne oczy" oraz ,,I Ty możesz przemóc przemoc" w okresie od 02.10.2015 do 31.10.2015r.

Wszystkie pracy zostały wyeksponowane w Kutnowskim Domu Kultury jako jedno z działań realizowanych w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2017

Serdecznie zachęcamy do zainteresowania szerokiego grona odbiorców.

 


Wyniki konkursu plastycznego

Data dodania: 2015-03-24 07:53:59
A+
A-

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego

W dniu 18 marca 2015 roku podczas posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie został rozstrzygnięty konkurs plastyczny na plakat profilaktyczny pod hasłem : „ Od przemocy smutne oczy „ oraz „ I ty możesz przemóc przemoc” .

Jury w składzie: Michał Kasprzak, Cezary Karolak, Urszula Wojciechowska, Monika Przedwojska, Zofia Jędrzejczak, Bożena Budnik, Bożena Sikorska, Teresa Jarzębska wyłoniło niżej wymienionych zwycięzców:

 

klasy I-III szkoły podstawowej:

I miejsce- Wiktoria Smoczyńska – uczennica SP 9

II miejsce – Filip Kubiak - uczeń SP 5

III miejsce- Amelia Mirowska- uczennica SP 5

Wyróżnienie – Paulina Graczyk- uczennica SP 6

Wyróżnienie Sara Szczepańska- uczennica SP 5

 

klasy IV- VI szkoły podstawowej:

I miejsce Zuzanna Sikorska- uczennica SP 1

II miejsce -Maria Kita- uczennica SP9

III miejsce – Justyna Walczak – uczennica SP 9

Wyróżnienie- Julia Walicka – uczennica SP 4

Wyróżnienie – Kamil Ulatowski- uczeń SP 6

Wyróżnienie- Martyna Kacprzak- uczennica SP6

Wyróżnienie- Kacper Każmierczak- uczeń SP 5

 

gimnazjum:

I miejsce Zuzanna Florczak – uczennica GM 3

II miejsce Natalia Marczak- uczennica GM 1

III miejsce Żeberkiewicz - uczennica GM 2

Wyróżnienie – Daria Filusz – uczennica GM 1

Wyróżnienie – Marta Iwaniak- uczennica GM 1

 

Wszystkim nagrodzonym uczniom serdecznie gratulujemy.


Październik miesiącem walki z przemocą

Data dodania: 2014-10-17 12:44:45
A+
A-

STOP PRZEMOCY !

 

W dniu 02 października obchodzony był Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy. Z tego powodu chcielibyśmy zwrócić uwagę na ten bardzo trudny problem, który występuje we wszystkich społeczeństwach i kręgach kulturowych.

Pamiętajmy, że brak reakcji może doprowadzić do tragedii. Przemoc w rodzinie jest przestępstwem i nic jej nie usprawiedliwia! Jest ścigana z mocy prawa.

Każdy, kto jest świadkiem przemocy ma moralny i prawny obowiązek reagowania, przekazywania informacji do instytucji do tego powołanych tj. Policja, Ośrodek Pomocy Społecznej, Zespół Interdyscyplinarny ds Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Możemy zapewnić, że każda wiadomość jest sprawdzana przez pracowników, podejmowane są odpowiednie działania, w kierunku poprawy relacji w rodzinie i ustania przemocy.

Informacje można przekazywać telefonicznie:

KPP 997 ( połączenie bezpłatne)

MOPS 24/ 2534446 lub 24/ 2537847 w godz. 7.30- 15.30

email : sekretariat@mops.kutno.pl

 

 


© 2011-2020 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie.
Ostatnia aktualizacja: 2020-09-24 11:16:37

Poprawny CSS!