STRONA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KUTNIE
Logo stanowiące link do projektów unijnych

obrazek nagłówka

KOMUNIKAT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KUTNIE !!!
O ZASADACH OBSŁUGI INTERESANTÓW W ZWIĄZKU ZE WZROSTEM ZACHOROWAŃ NA COVID-19

Od 19.10.2020 roku następuje zmiana sposobu obsługi interesantów.

Sprawy można załatwiać poprzez:
– korespondencję elektroniczną na adres email: sekretariat@mops.kutno.pl, e-puap;
– kontakt telefoniczny pod nr: 24/2537847, 24/2534446, 24/2534309, 24/2549568;
– za pośrednictwem poczty polskiej;
lub złożenie dokumentów do skrzynek znajdujących się przy wejściu do:

1. Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych
2. Działu Dodatków Mieszkaniowych
3. Działu Pomocy Środowiskowej (wejście główne)

Korespondencja składana do skrzynek powinna być:
- spięta i umieszczona w kopercie,
- dokumenty powinny zawierać: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu do kontaktu, numer konta bankowego, adres e-mail,
- faktury VAT lub rachunki do rozliczenia stypendium szkolnego należy złożyć do skrzynki oznaczonej ,,korespondencja do pracowników socjalnych”

W razie potrzeby pracownik Ośrodka skontaktuje się z Państwem telefonicznie.
W czasie wizyt Państwa w Ośrodku prosimy o zasłanianie ust i nosa oraz dezynfekowanie dłoni.

Data komunikatu: 16.10.2020 r.Jak uzyskać pomoc?

Data dodania: 2012-05-17 11:41:23
A+
A-

Jak uzyskać pomoc?


           O pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych należy zwrócić się do Działu Pomocy Środowiskowej http://mops.kutno.pl/index.php?go=news&id=77 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie ul. Warszawskie Przedmieście 10a.
Aby uzyskać pomoc dla osoby z zaburzeniami psychicznymi wymagane jest zaświadczenie wystawione przez lekarza psychiatrę Poradni Zdrowia Psychicznego z zaleceniem ilości godzin usług, jakie winny być świadczone danej osobie.

Aby uzyskać pomoc w formie rehabilitacji fizycznej i usprawniania zaburzonych funkcji organizmu (z wyjątkiem osób z zaburzeniami psychicznymi) należy przedstawić zaświadczenie lekarza specjalisty, oraz zaświadczenie, że pomoc nie może być świadczona przez zakład opieki zdrowotnej finansowana ze środków publicznych.


© 2011-2021 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie.
Ostatnia aktualizacja: 2021-05-14 09:52:18

Poprawny CSS!