STRONA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KUTNIE
Logo stanowiące link do projektów unijnych

obrazek nagłówka

KOMUNIKAT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KUTNIE !!!
O ZASADACH OBSŁUGI INTERESANTÓW W ZWIĄZKU ZE WZROSTEM ZACHOROWAŃ NA COVID-19

Od 19.10.2020 roku następuje zmiana sposobu obsługi interesantów.

Sprawy można załatwiać poprzez:
– korespondencję elektroniczną na adres email: sekretariat@mops.kutno.pl, e-puap;
– kontakt telefoniczny pod nr: 24/2537847, 24/2534446, 24/2534309, 24/2549568;
– za pośrednictwem poczty polskiej;
lub złożenie dokumentów do skrzynek znajdujących się przy wejściu do:

1. Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych
2. Działu Dodatków Mieszkaniowych
3. Działu Pomocy Środowiskowej (wejście główne)

Korespondencja składana do skrzynek powinna być:
- spięta i umieszczona w kopercie,
- dokumenty powinny zawierać: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu do kontaktu, numer konta bankowego, adres e-mail,
- faktury VAT lub rachunki do rozliczenia stypendium szkolnego należy złożyć do skrzynki oznaczonej ,,korespondencja do pracowników socjalnych”

W razie potrzeby pracownik Ośrodka skontaktuje się z Państwem telefonicznie.
W czasie wizyt Państwa w Ośrodku prosimy o zasłanianie ust i nosa oraz dezynfekowanie dłoni.

Data komunikatu: 16.10.2020 r.Formularze do pobrania

Data dodania: 2020-03-27 13:25:35
A+
A-

Dodatek mieszkaniowy i energetyczny:

Deklaracja o dochodach
Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego
Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego

Świadczenia rodzinne:

Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach
Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego
Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego

Świadczenia opiekuńcze:

Zasiłek pielęgnacyjny
Specjalny zasiłek opiekuńczy
Świadczenie pielęgnacyjne

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka:

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

Świadczenie rodzicielskie:

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego

Świadczenie "Za Życiem":

Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu

Zasiłek dla opiekuna:

Wniosek o zasiłek dla opiekuna

Karta Dużej Rodziny:

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny
Oświadczenie dotyczące nauki
Oświadczenie dot. pieczy zastępczej
Oświadczenie dot. władzy rodzicielskiej
Załącznik dot. osób uprawionych do wyświetlania karty elektronicznej

Świadczenia wychowawcze:

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+

Program „DOBRY START”:

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start
Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start

Fundusz Alimentacyjny:

Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego
Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach
Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości gospodarstwa rolnego
Oświadczenie strony


© 2011-2021 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie.
Ostatnia aktualizacja: 2021-05-14 09:52:18

Poprawny CSS!