STRONA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KUTNIE
Logo stanowiące link do projektów unijnych

obrazek nagłówka

INFORMACJA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i świadczenia dobry start na nowy okres można będzie składać:
– Od 01 lipca 2020 r drogą elektroniczną za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej;
– Od 01 sierpnia 2020 r. w formie tradycyjnej (papierowej) w siedzibie Ośrodka Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych lub za pośrednictwem poczty.

Więcej informacji tutaj

KOMUNIKAT !!!
ZMIANA TERMINÓW SKŁADANIA WNIOSKÓW
O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA
WYCHOWAWCZEGO RODZINA 500+

Osoby, które złożyły wniosek o świadczenie wychowawcze 500+ po dniu 30 czerwca 2019 r. nie muszą składać kolejnego. Świadczenie wychowawcze zostało przyznane na okres do 31 maja 2021 r.

Kolejny okres świadczeniowy rozpocznie się 1 czerwca 2021 r. a zakończy 31 maja 2022 r.

Wnioski będzie można składać:
– drogą elektroniczną za pomocą portalu empatia, mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej od 1 lutego 2021 r.,
– drogą tradycyjną w formie papierowej w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie Dziale Świadczeń Rodzinnych
   i Alimentacyjnych lub za pośrednictwem poczty od 1 kwietnia 2021 r.

Kutno, dnia 22.06.2020 r.

KOMUNIKAT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KUTNIE !!!

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie informuje, że od 03.08.2020 r bezpośrednia obsługa interesantów w Ośrodku odbywa się:

1) w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych,

Godziny przyjęć interesantów (w okresie od 03.08.2020 do 31.10.2020)
poniedziałek, wtorek, czwartek: 10.00 – 14.00, piątek: 11.30 – 16.30
Stanowisko nr 1 – Świadczenia rodzinne, wychowawcze, Dobry Start
Stanowisko nr 3 – Świadczenia rodzinne, wychowawcze, Dobry Start
Stanowisko nr 5 – Świadczenia rodzinne, wychowawcze, Dobry Start
Stanowisko nr 6 – Fundusz Alimentacyjny, Karta Dużej Rodziny, Dobry Start

2) w Dziale Pomocy Środowiskowej – pracownicy socjalni

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 10.00 – 14.00

Sala konferencyjna - Stanowisko nr 1 i 2

Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi (nie wliczając osób obsługujących interesantów).

Interesanci i pracownicy zobowiązani są zakrywać nos i usta, korzystać z płynów do dezynfekcji rąk.

W celu przestrzegania wytycznych ministerialnych i zachowania sprawnej obsługi, prosimy interesantów załatwiających sprawy o przestrzeganie powyższych zaleceń.

W związku z ogłoszoną epidemią sprawy można załatwiać również drogą:
– elektroniczną na adres email: sekretariat@mops.kutno.pl, e-puap;
– telefoniczną pod nr: 24/2537847, 24/2534446, 24/2534309, 24/2549568;
– poczty polskiej;

Od 01.08.2020 zostanie zdjęta skrzynka pocztowa znajdująca się przy wejściu głównym do MOPS.

Wszelkie dokumenty należy składać bezpośrednio w czasie godzin przyjęć do pracowników. Przy każdej w/w formie korespondencji, prosimy o podawanie nr-u telefonu do kontaktu telefonicznego oraz działu, do którego ma być przekazana korespondencja.

Wypłaty świadczeń realizowane są tylko na konta bankowe.

Wpłaty prosimy kierować na konto bankowe naszego Ośrodka nr 86203000451110000002645590

Data komunikatu: 31.07.2020 r.Kontakt

Data dodania: 2015-08-07 10:51:26
A+
A-

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KUTNIE
UL.WARSZAWSKIE PRZEDMIEŚCIE 10A
99-300 KUTNO

NIP 775-18-13-138 REGON 004730497

e-mail: sekretariat@mops.kutno.pl
ePUAP: /MOPSKUTNO/skrytka


tel/fax: 24 253 74 80, 24 254 95 68,
24 253 78 47, 24 253 44 46

 

Serketariat - wew. 100

Dział Administracji i Kadr - wew. 103

Dział Pomocy Środowiskowej:

Kierownik - wew. 126
Pracownicy Socjalni - informacje o numerach wew., rejonach i godzinach przyjęć pod tym linkiem
 

Dział Świadczeń Pomocy Społecznej

Kierownik - wew. 109
Inspektorzy - wew. 108, 115

Dzienny Dom Pomocy Społecznej

Kierownik - wew. 123
Inspektorzy - wew. 123
Instruktor ds. kulturalno-oświatowych - wew. 123

Dział Usług Specjalistycznych

Kierownik - wew. 134
Pielęgniarki - wew. 134, 139

Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych

Kierownik - wew. 131
Inspektorzy (świadczenia rodzinne) - wew. 116, 135
Inspektorzy (fundusz alimentacyjny) - wew. 135, 136

Dział Dodatków Mieszkaniowych

Kierownik - wew. 114
Inspektorzy, pracownik socjalny ds. dodatków mieszkaniowych - wew. 114

Dział księgowości:

Główny Księgowy - w. 112
Inspektorzy - w. 106, 110, 111
kasa - wew. 106, 129

Pracownik Ochrony - wew. 130

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie
Kompleks Terapeutyczno - Integracyjny
99-300 Kutno, Wyszyńskiego 11 A,B,C

Budynek B

Kierownik - 24 252 73 24
Pielęgniarka, instruktor terapii zajęciowej - 24 252 73 24

Budynek C

Asystenci Rodziny - 24 252 73 25
Psycholog - 24 252 73 25
 

Budynek A

Centrum Organizacji Pozarządowych "Wspólny Dom" - 24 253 43 90 wew. 21
Noclegownia - 24 253 43 90 wew. 22
 


© 2011-2020 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie.
Ostatnia aktualizacja: 2020-09-21 10:55:26

Poprawny CSS!