STRONA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KUTNIE
Logo stanowiące link do projektów unijnych

obrazek nagłówka

INFORMACJA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i świadczenia dobry start na nowy okres można będzie składać:
– Od 01 lipca 2020 r drogą elektroniczną za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej;
– Od 01 sierpnia 2020 r. w formie tradycyjnej (papierowej) w siedzibie Ośrodka Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych lub za pośrednictwem poczty.

Więcej informacji tutaj

KOMUNIKAT !!!
ZMIANA TERMINÓW SKŁADANIA WNIOSKÓW
O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA
WYCHOWAWCZEGO RODZINA 500+

Osoby, które złożyły wniosek o świadczenie wychowawcze 500+ po dniu 30 czerwca 2019 r. nie muszą składać kolejnego. Świadczenie wychowawcze zostało przyznane na okres do 31 maja 2021 r.

Kolejny okres świadczeniowy rozpocznie się 1 czerwca 2021 r. a zakończy 31 maja 2022 r.

Wnioski będzie można składać:
– drogą elektroniczną za pomocą portalu empatia, mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej od 1 lutego 2021 r.,
– drogą tradycyjną w formie papierowej w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie Dziale Świadczeń Rodzinnych
   i Alimentacyjnych lub za pośrednictwem poczty od 1 kwietnia 2021 r.

Kutno, dnia 22.06.2020 r.

KOMUNIKAT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KUTNIE !!!

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie informuje, że od 03.08.2020 r bezpośrednia obsługa interesantów w Ośrodku odbywa się:

1) w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych,

Godziny przyjęć interesantów (w okresie od 03.08.2020 do 31.10.2020)
poniedziałek, wtorek, czwartek: 10.00 – 14.00, piątek: 11.30 – 16.30
Stanowisko nr 1 – Świadczenia rodzinne, wychowawcze, Dobry Start
Stanowisko nr 3 – Świadczenia rodzinne, wychowawcze, Dobry Start
Stanowisko nr 5 – Świadczenia rodzinne, wychowawcze, Dobry Start
Stanowisko nr 6 – Fundusz Alimentacyjny, Karta Dużej Rodziny, Dobry Start

2) w Dziale Pomocy Środowiskowej – pracownicy socjalni

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 10.00 – 14.00

Sala konferencyjna - Stanowisko nr 1 i 2

Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi (nie wliczając osób obsługujących interesantów).

Interesanci i pracownicy zobowiązani są zakrywać nos i usta, korzystać z płynów do dezynfekcji rąk.

W celu przestrzegania wytycznych ministerialnych i zachowania sprawnej obsługi, prosimy interesantów załatwiających sprawy o przestrzeganie powyższych zaleceń.

W związku z ogłoszoną epidemią sprawy można załatwiać również drogą:
– elektroniczną na adres email: sekretariat@mops.kutno.pl, e-puap;
– telefoniczną pod nr: 24/2537847, 24/2534446, 24/2534309, 24/2549568;
– poczty polskiej;

Od 01.08.2020 zostanie zdjęta skrzynka pocztowa znajdująca się przy wejściu głównym do MOPS.

Wszelkie dokumenty należy składać bezpośrednio w czasie godzin przyjęć do pracowników. Przy każdej w/w formie korespondencji, prosimy o podawanie nr-u telefonu do kontaktu telefonicznego oraz działu, do którego ma być przekazana korespondencja.

Wypłaty świadczeń realizowane są tylko na konta bankowe.

Wpłaty prosimy kierować na konto bankowe naszego Ośrodka nr 86203000451110000002645590

Data komunikatu: 31.07.2020 r.SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPEIKUŃCZE

Data dodania: 2020-03-13 12:19:58
A+
A-

                                    SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI świadczone są osobom z zaburzeniami psychicznymi, czyli osobom chorym psychicznie (wykazującym zaburzenia psychotyczne), upośledzonym umysłowo oraz wykazującym inne zakłócenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej zaliczane są do zaburzeń psychicznych, a osoba ta wymaga świadczeń zdrowotnych lub innych form pomocy i opieki niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym lub społecznym.

SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE (z wyjątkiem usług świadczonych osobom z zaburzeniami psychicznymi) w formie rehabilitacji fizycznej i usprawniania zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych świadczone są chorym (przy łóżku chorego), którzy nie mogą uzyskać takiej pomocy w zakładach opieki zdrowotnej.


Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi – podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,

- Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994roku o ochronie zdrowia psychicznego /Dz.U.Nr111 poz. 535,z późn. zm/

- Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. W sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych / Dz.U. Nr 189 poz.1598 z póż..zm/

Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze (z wyjątkiem usług świadczonych osobom z zaburzeniami psychicznymi) w formie rehabilitacji fizycznej -podstawa prawna

Uchwały rady Miasta Kutno Nr LVII/537/14 z dnia 08 grudnia 2014 z póź. zm.

 


Informacje ogólne

Data dodania: 2012-05-17 11:18:42
A+
A-

SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI świadczone  są osobom z zaburzeniami psychicznymi, czyli osobom chorym psychicznie (wykazującym zaburzenia psychotyczne), upośledzonym umysłowo oraz wykazującym inne zakłócenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej zaliczane są do zaburzeń psychicznych, a osoba ta wymaga świadczeń zdrowotnych lub innych form pomocy i opieki niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym lub społecznym.

SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE  (z wyjątkiem usług świadczonych osobom z zaburzeniami psychicznymi)   w formie rehabilitacji fizycznej i usprawniania zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych świadczone są chorym (przy łóżku chorego),  którzy nie mogą uzyskać takiej pomocy w zakładach opieki zdrowotnej.

 

Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi – podstawa prawna:

 - Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,

- Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994roku o ochronie zdrowia psychicznego/Dz.U.Nr111 poz. 535,z późn. zm/

- Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. W sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych / Dz.U. Nr 189 poz.1598 z póż..zm/

 Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze (z wyjątkiem usług świadczonych osobom z zaburzeniami psychicznymi) w formie rehabilitacji fizycznej  -podstawa prawna

Uchwały rady Miasta Kutno Nr LVII/537/14 z dnia 08 grudnia 2014

Cele jakie realizowane są przez specjalistyczne usługi opiekuńcze to:

1.Potęgowanie zdrowia psychicznego, profilaktyka oraz leczenie i rehabilitacja chorych w ich naturalnym środowisku społecznym.

2.Powrót klienta do zdrowia i do społeczeństwa – przeciwdziałanie izolacji społecznej poprzez przywracanie prawidłowych kontaktów z otoczeniem.

3.Postępowanie rehabilitacyjne – elastyczne i zindywidualizowane, takie które uwzględnia przebieg choroby, czas jej trwania oraz ocenę głębokiej dezadaptacji

4.Motywowanie do aktywnego udziału w terapii

5.Udzielanie wsparcia rodzinie osoby w ostrym kryzysie psychicznym

6.Kształtowanie umiejętności dnia codziennego

7.Promocja zdrowia fizycznego zgodnie z regułami skutecznego działania poprzez właściwe zaplanowanie procesu pielęgnowania

 

Kadra Specjalistycznych Usług Opiekuńczych – jest merytoryczne przygotowana do wykonywania zadań związanych ze wspieraniem osób z zaburzeniami psychicznymi, upośledzonych umysłowo i niepełnosprawnych fizycznie. W skład zespołu wchodzą:

- kierownik

- pielęgniarki

- lekarz psychiatra

- psycholog

- rehabilitanci

 

 

 

 


© 2011-2020 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie.
Ostatnia aktualizacja: 2020-09-21 10:55:26

Poprawny CSS!