STRONA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KUTNIE
Logo stanowiące link do projektów unijnych

obrazek nagłówka

INFORMACJA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i świadczenia dobry start na nowy okres można będzie składać:
– Od 01 lipca 2020 r drogą elektroniczną za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej;
– Od 01 sierpnia 2020 r. w formie tradycyjnej (papierowej) w siedzibie Ośrodka Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych lub za pośrednictwem poczty.

Więcej informacji tutaj

KOMUNIKAT !!!
ZMIANA TERMINÓW SKŁADANIA WNIOSKÓW
O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA
WYCHOWAWCZEGO RODZINA 500+

Osoby, które złożyły wniosek o świadczenie wychowawcze 500+ po dniu 30 czerwca 2019 r. nie muszą składać kolejnego. Świadczenie wychowawcze zostało przyznane na okres do 31 maja 2021 r.

Kolejny okres świadczeniowy rozpocznie się 1 czerwca 2021 r. a zakończy 31 maja 2022 r.

Wnioski będzie można składać:
– drogą elektroniczną za pomocą portalu empatia, mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej od 1 lutego 2021 r.,
– drogą tradycyjną w formie papierowej w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie Dziale Świadczeń Rodzinnych
   i Alimentacyjnych lub za pośrednictwem poczty od 1 kwietnia 2021 r.

Kutno, dnia 22.06.2020 r.

KOMUNIKAT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KUTNIE !!!

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie informuje, że od 03.08.2020 r bezpośrednia obsługa interesantów w Ośrodku odbywa się:

1) w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych,

Godziny przyjęć interesantów (w okresie od 03.08.2020 do 31.10.2020)
poniedziałek, wtorek, czwartek: 10.00 – 14.00, piątek: 11.30 – 16.30
Stanowisko nr 1 – Świadczenia rodzinne, wychowawcze, Dobry Start
Stanowisko nr 3 – Świadczenia rodzinne, wychowawcze, Dobry Start
Stanowisko nr 5 – Świadczenia rodzinne, wychowawcze, Dobry Start
Stanowisko nr 6 – Fundusz Alimentacyjny, Karta Dużej Rodziny, Dobry Start

2) w Dziale Pomocy Środowiskowej – pracownicy socjalni

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 10.00 – 14.00

Sala konferencyjna - Stanowisko nr 1 i 2

Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi (nie wliczając osób obsługujących interesantów).

Interesanci i pracownicy zobowiązani są zakrywać nos i usta, korzystać z płynów do dezynfekcji rąk.

W celu przestrzegania wytycznych ministerialnych i zachowania sprawnej obsługi, prosimy interesantów załatwiających sprawy o przestrzeganie powyższych zaleceń.

W związku z ogłoszoną epidemią sprawy można załatwiać również drogą:
– elektroniczną na adres email: sekretariat@mops.kutno.pl, e-puap;
– telefoniczną pod nr: 24/2537847, 24/2534446, 24/2534309, 24/2549568;
– poczty polskiej;

Od 01.08.2020 zostanie zdjęta skrzynka pocztowa znajdująca się przy wejściu głównym do MOPS.

Wszelkie dokumenty należy składać bezpośrednio w czasie godzin przyjęć do pracowników. Przy każdej w/w formie korespondencji, prosimy o podawanie nr-u telefonu do kontaktu telefonicznego oraz działu, do którego ma być przekazana korespondencja.

Wypłaty świadczeń realizowane są tylko na konta bankowe.

Wpłaty prosimy kierować na konto bankowe naszego Ośrodka nr 86203000451110000002645590

Data komunikatu: 31.07.2020 r.Odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2020 r

Data dodania: 2020-03-13 12:35:09
A+
A-

Odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze w 2020r dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi.
Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi  są odpłatne.
Kwota odpłatności uzależniona jest od wysokości posiadanego dochodu.

Cena1 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kutnie w 2020 roku 100 %
wynosi 30,48 zł.
Cena 1 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci i mlodzieży w formie terapii logopedycznej -100 % - wynosi 60 zł.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych( Dz. U.z 2005r. Nr 189 poz.1598),
Zarządzenie nr 40/2019 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie z dnia 04.12.2019r

Szczegółową informację dotyczącą odpłatności (uzależnioną od dochodu) można uzyskać pod numerem telefonu 24 253 78 47, 24 253 44 46 wew. 134, w godzinach 7.30 do 9.00 i 14.30 do 15.30.


 


Odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze- rehabilitacja w 2020 roku

Data dodania: 2020-03-13 12:25:44
A+
A-

Odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze -rehabilitacja w 2020 roku

Cena 1 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w formie rehabilitacji fizycznej i usprawniania zaburzonych funkcji organizmu w roku 2020- 100% odpłatnosci za
1 godzinę - wynosi 37,78 zł.
 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze w formie regabilitacji fizycznej i usprawniania zaburzonych funkcji organizmu są odpłatne, kwota odpłatności jest uzależniona od wysokości posiadanego dochodu.

Podstawa prawna:

Uchwała Nr LVII/537/14 Rady Miasta Kutno z dnia 8 grudnia 2014 r. z późn. zm.

Szczegółową informację dotyczącą odpłatności (uzależnioną od dochodu) można uzyskać pod numerem telefonu 24 253 78 47, 24 253 44 46 wew. 134, w godzinach 7.30 do 9.00 i 14.30 do 15.30.

 

 

 


odpłatność za rehabilitację w 2019 r

Data dodania: 2019-03-04 09:54:46
A+
A-

 

  Odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze -rehabilitacja od 01.01.2019r

Cena 1 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w formie rehabilitacji fizycznej i usprawniania zaburzonych funkcji organizmu w roku 2019 wynosi 31,53 zł.

Podstawa prawna:

 

Uchwała Nr LVII/537/14 Rady Miasta Kutno z dnia 8 grudnia 2014 r. z późn. zm.

 

Tabela odpłatnosci za specjalistyczne usługi opiekuńcze ( z wyjątkiem usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi) w formie rehabilitacji fizycznej świadczone przez Miejski Ośrodek pomocy Społecznej w Kutnie na rok 2019.

Wysokość odpłatności ustalona od ceny usługi dla:
osób samotnie gospodarujących osób w rodzinie            
Dochód w relacji do kryterium
dohodowego w zł   
odpłatność w zł                        Dochód w relacji do kryterium dochodowego w zł odpłatność w zł        

do 841,20

nieodpłatnie do 633,60 nieodpłatnie

od 841,21 - 1051,50

4% - 1,26 od 633,61 - 792,00 5% - 1,58
od 1051,51 - 1261,80 5% - 1,58 od 792,01 - 897,60 7% -2, 21
od 1261,81 -1472,10                  7% - 2,21

od 897,61 - 1003,20

11% -3,47

od 1472,11- 1682,40        

11% - 3,47 od 1003,21 - 1108,80 15% - 4,73
od 1682,41 - 1892,70 15% - 4,73 od 1108,81 - 1214,40 20% - 6,31
od 1892,71 - 1962,80 22% - 6,94 od 1214,41 - 1320,00 25% -7,88
od 1962,81 - 2032,90 30% - 9,46 od 1320,01 - 1425,60 32% - 10,09
od 2032,91 - 2103,00 45% - 14,19 od 1425,61 - 1531,20 45% -14,19
od 2103,01 - 2173,10 60% - 18,92 od 1531,21 - 1636,80 60% - 18,92
od 2173,11 - 2243,20 75% - 23,65 od 1636,81 - 1742,40 75% - 23,65
od 2243,21 - 2313,30 90% - 28,38 od 1742,41 - 1848,00 90% - 28,38

od 2313,31

100% -31,53 od 1848,01 100% -31,53

 


Specjalistyczne usługi opiekuńcze odpłatność od 2019r

Data dodania: 2019-03-04 09:38:13
A+
A-

  Odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze od 01.01.2019r dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi
 
Specjalistyczne usługi opiekuńcze są odpłatne. Kwota odpłatności uzależniona jest od wysokości uzyskanych dochodów.
Koszt 1 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kutnie w  2019 roku wynosi 30,48 zł.

Podstawa prawna:
 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. W sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych( Dz. U.z 2005r. Nr 189 poz.1598),
Zarządzenie nr 47/2018 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie z dnia 05.12.2018r.
 
 Tabela odpłatności  za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie
na rok 2019

Dochód wg kryterium dochodwego -701,00 Osoba samotnie gospodarująca osoba w rodzinie
odpłatnośc za godz. w zł  odpłatność za godz. w zł                   
do 701,00 nieodpłatnie nieodpłatnie
od 701,01 - 928,83

1,5% - 0,46

3,5% -1,07
od 928,84 - 1156,65

   3% - 0,91

7% - 2,13
od 1156,66 - 1314,38

   5% - 1,52

11% - 3,35
od 1314,39 - 1542,20

  7% -2,13

15% - 4,57
od 1542,21 - 1664,88

11% - 3,35

20% - 6,10
od 1664,89 - 1787,55

15% - 4,57

25% - 7,62
od 1787,56 - 1857,65

22,5% - 6,86

32,5% - 9,91
od 1857,66 - 1927,75

30% - 9,14

40% - 12,19
od 1927,76 - 1980,33

45% - 13,72

55% - 16,76
od 1980,34 - 2032,90

60% - 18,29

70% - 21,34
od 2032,91 - 2173,10

75% - 22,86

85% - 25,91
od 2173,11 - 2313,30

90% - 27,43

100% -30,48
od 2313,31

100% -30,48

100% -30,48

 


Odpłatność

Data dodania: 2012-10-17 08:18:49
A+
A-

Odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze.

 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są odpłatne. Kwota odpłatności uzależniona jest od wysokości uzyskanych dochodów.

Koszt 1 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kutnie

w  2018 roku wynosi 30,48 zł.

Podstawa prawna:

 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. W sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych( Dz. U.z 2005r. Nr 189 poz.1598),

Zarządzenie nr 59/2017 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie z dnia 20.12.2017 r.

 

 Tabela odpłatności  za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczone przez Miejski Osrodek Pomocy Społecznej w Kutnie na rok 2018

Dochód osoby samotnie gospodarującej                lub przypadający na osobę w rodzinie Osoba samotna  Osoba w rodzinie
    %          

odpłatnośc za godzinę             w złotych                

       %      odpłatność za    godzinę                     w złotych                         
 Do 634,00 = 100%  nieodpłatnie  nieodpłatnie  nieodpłatnie  nieodpatnie
  Powyżej 100% do 132%  Powyżej  634,00 do 840,05  1,5  0,46             3,5                 1,07
 Powyżej 132,5% do 165%  Powyżej 840,05 do 1046,10  3  0,91  7  2,13
 Powyżej 165% do 187,5%  Powyżej 1046,10 do 1188,75  5  1,52  11  3,35
 Powyżej 187,5% do 220%  Powyżej 1188,75, do 1394,80  7  2,13  15  4,57
 Powyżej 220% do 237,5% Powyżej 1394,80 do 1505,75  11  3,35  20  6,10
 Powyżej 237,5% do 255%  Powyżej 1505,75 do 1616,70  15  4,57  25  7,62
 Powyżej 255% do 265%  Powyżej 1616,70 do 1680,10  22,5  6,86  32,5 9,91
 Powyżej 265% do 275%  Powyżej 1680,10 do 1743,50  30  9,14  40  12,19
 Powyżej 275% do 282,5%  Powyżej 1743,50 do 1791,05  45  13,72  55 16,76
 Powyżej 282,5% do 290%  Powyżej 1791,05 do1838,60  60  18,29  70  21,34
 Powyżej 290% do 310%  Powyżej 1838,60 do 1965,40  75 22,86  85  25,91
Powyżej 310% do 330%  Powyżej 1965,40 do 2092,20  90  27,43  100  30,48
 Powyżej 330%  2092,20 i więcej  100  30,48  100  30,48

 

Cena 1 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w formie rehabilitacji fizycznej i usprawniania zaburzonych funkcji organizmu w roku 2018   wynosi 31,53 zł.

Podstawa prawna:

 

Uchwała Nr LVII/537/14 Rady Miasta Kutno z dnia 8 grudnia 2014 r. z późn. zm.

 

Tabela odpłatnosci za specjalistyczne usługi opiekuńcze ( z wyjątkiem usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi) w formie rehabilitacji fizycznej świadczone przez Miejski Ośrodek pomocy Społecznej w Kutnie na rok 2018.

 Wysokość odpłatności ustalona od kosztu usługi dla:
 Osób samotnie gospodarujących  Osób w rodzinie
 Dochód w zł  Odpłatność %  Odpłatność w zł  Dochód w zł  Odpłatność w % Odpłatność w zł 
 Do 760,80  nieodpłatnie  nieodpłatnie  Do 616,80  nieodpłatnie  nieodpłatnie
 powyżej 760,80 - 951,00  4  1,26 powyżej 616,80-771,00  5  1,58
 powyżej 951,00 - 1141,20  5  1,58  powyżej 771,00-873,80  7  2,21
 powyżej 1141,20- 1331,40  7  2,21  powyżej 873,80 - 976,60  11  3,47

powyżej

1331,40-1521,60

 11  3,47  powyżej 976,60 -1079,40  15  4,73
 powyżej 1521,60-1711,80  15  4,73  powyżej 1079,40 - 1182,20 ., 20  6,31

 powyżej 1711,80-1775,20

 22  6,94

 powyżej 1182,20- 1285,00

 25  7,88
 powyżej 1775,20-1838,60  30  9,46  powyżej 1285,00-1387,80  32  10,09
powyżej 1838,60 - 1902,00  45  14,19  powyżej 1387,80 -1490,60  45  14,19
 powyżej 1902,00- 1965,40  60  18,92  powyżej 1490,60-1593,40  60  18,92
 powyżej 1965,40 - 2028,80  75  23,65 powyżej 1593,40 - 1696,20  75  23,65
 powyżej 2028,80-2092,20  90  28,38  powyżej 1696,20 -1799,00  90  28,38
 Powyżej 2092,20  100  31,53  powyżej 1799,00  100  31,53

 


© 2011-2020 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie.
Ostatnia aktualizacja: 2020-09-21 10:55:26

Poprawny CSS!