STRONA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KUTNIE
Logo stanowiące link do projektów unijnych

obrazek nagłówka

KOMUNIKAT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KUTNIE !!!
O ZASADACH OBSŁUGI INTERESANTÓW W ZWIĄZKU ZE WZROSTEM ZACHOROWAŃ NA COVID-19

Od 19.10.2020 roku następuje zmiana sposobu obsługi interesantów.

Sprawy można załatwiać poprzez:
– korespondencję elektroniczną na adres email: sekretariat@mops.kutno.pl, e-puap;
– kontakt telefoniczny pod nr: 24/2537847, 24/2534446, 24/2534309, 24/2549568;
– za pośrednictwem poczty polskiej;
lub złożenie dokumentów do skrzynek znajdujących się przy wejściu do:

1. Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych
2. Działu Dodatków Mieszkaniowych
3. Działu Pomocy Środowiskowej (wejście główne)

Korespondencja składana do skrzynek powinna być:
- spięta i umieszczona w kopercie,
- dokumenty powinny zawierać: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu do kontaktu, numer konta bankowego, adres e-mail,
- faktury VAT lub rachunki do rozliczenia stypendium szkolnego należy złożyć do skrzynki oznaczonej ,,korespondencja do pracowników socjalnych”

W razie potrzeby pracownik Ośrodka skontaktuje się z Państwem telefonicznie.
W czasie wizyt Państwa w Ośrodku prosimy o zasłanianie ust i nosa oraz dezynfekowanie dłoni.

Data komunikatu: 16.10.2020 r.Wymagane dokumenty

Data dodania: 2012-05-08 08:03:45
A+
A-

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek

2. Oświadczenie o stanie majątkowym

3. Aktualne oświadczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie lub orzeczenie wydane przez orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

4. Zaświadczenie lekarskie od lekarza rodzinnego, że osoba jest zdolna do wykonywania podstawowych czynności samoobsługowych

5. Jeżeli klient jest leczony w Poradni Zdrowia Psychicznego, to także zaświadczenie od lekarza psychiatry o stanie zdrowia, uzasadniające korzystanie z takiej formy pomocy

6. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość

7. Oryginały zaświadczeń o dochodach z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o pobyt w mieszkaniu chronionym


© 2011-2021 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie.
Ostatnia aktualizacja: 2021-05-14 09:52:18

Poprawny CSS!