STRONA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KUTNIE
Logo stanowiące link do projektów unijnych

obrazek nagłówka

INFORMACJA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i świadczenia dobry start na nowy okres można będzie składać:
– Od 01 lipca 2020 r drogą elektroniczną za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej;
– Od 01 sierpnia 2020 r. w formie tradycyjnej (papierowej) w siedzibie Ośrodka Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych lub za pośrednictwem poczty.

Więcej informacji tutaj

KOMUNIKAT !!!
ZMIANA TERMINÓW SKŁADANIA WNIOSKÓW
O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA
WYCHOWAWCZEGO RODZINA 500+

Osoby, które złożyły wniosek o świadczenie wychowawcze 500+ po dniu 30 czerwca 2019 r. nie muszą składać kolejnego. Świadczenie wychowawcze zostało przyznane na okres do 31 maja 2021 r.

Kolejny okres świadczeniowy rozpocznie się 1 czerwca 2021 r. a zakończy 31 maja 2022 r.

Wnioski będzie można składać:
– drogą elektroniczną za pomocą portalu empatia, mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej od 1 lutego 2021 r.,
– drogą tradycyjną w formie papierowej w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie Dziale Świadczeń Rodzinnych
   i Alimentacyjnych lub za pośrednictwem poczty od 1 kwietnia 2021 r.

Kutno, dnia 22.06.2020 r.

KOMUNIKAT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KUTNIE !!!

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie informuje, że od 03.08.2020 r bezpośrednia obsługa interesantów w Ośrodku odbywa się:

1) w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych,

Godziny przyjęć interesantów (w okresie od 03.08.2020 do 31.10.2020)
poniedziałek, wtorek, czwartek: 10.00 – 14.00, piątek: 11.30 – 16.30
Stanowisko nr 1 – Świadczenia rodzinne, wychowawcze, Dobry Start
Stanowisko nr 3 – Świadczenia rodzinne, wychowawcze, Dobry Start
Stanowisko nr 5 – Świadczenia rodzinne, wychowawcze, Dobry Start
Stanowisko nr 6 – Fundusz Alimentacyjny, Karta Dużej Rodziny, Dobry Start

2) w Dziale Pomocy Środowiskowej – pracownicy socjalni

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 10.00 – 14.00

Sala konferencyjna - Stanowisko nr 1 i 2

Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi (nie wliczając osób obsługujących interesantów).

Interesanci i pracownicy zobowiązani są zakrywać nos i usta, korzystać z płynów do dezynfekcji rąk.

W celu przestrzegania wytycznych ministerialnych i zachowania sprawnej obsługi, prosimy interesantów załatwiających sprawy o przestrzeganie powyższych zaleceń.

W związku z ogłoszoną epidemią sprawy można załatwiać również drogą:
– elektroniczną na adres email: sekretariat@mops.kutno.pl, e-puap;
– telefoniczną pod nr: 24/2537847, 24/2534446, 24/2534309, 24/2549568;
– poczty polskiej;

Od 01.08.2020 zostanie zdjęta skrzynka pocztowa znajdująca się przy wejściu głównym do MOPS.

Wszelkie dokumenty należy składać bezpośrednio w czasie godzin przyjęć do pracowników. Przy każdej w/w formie korespondencji, prosimy o podawanie nr-u telefonu do kontaktu telefonicznego oraz działu, do którego ma być przekazana korespondencja.

Wypłaty świadczeń realizowane są tylko na konta bankowe.

Wpłaty prosimy kierować na konto bankowe naszego Ośrodka nr 86203000451110000002645590

Data komunikatu: 31.07.2020 r.Warsztaty tańców dawnych

Data dodania: 2019-02-26 13:50:39
A+
A-

Już jutro zapraszamy do Centrum Seniora na pokaz i warsztaty tańców barokowych prowadzone przez Kutnowska Grupę Tańca  Dawnego  "La Danse". Zaczynamy o godzinie 15:30.


tańce dawne- obraz 1


Koncert zespołu ludowego Siemienice

Data dodania: 2019-02-21 15:12:46
A+
A-
Koncert zespołu ludowego Siemienice

W dniu 11.02.2019 Seniorów DDPS odwiedził zespół ludowy Siemienice, który śpiewał znane i lubiane piosenki folklorystyczne. W spotkaniu brali udział również goście z Mieszkań Chronionych Kompleksu Terapeutyczno - Integracyjnego "Wspólny Dom". Koncert minał w wesołej atmosferze i bardzo podobał się uczestnikom.


zespół siemienice- obraz 1 zespół siemienice- obraz 2 zespół siemienice- obraz 3 zespół siemienice- obraz 4 zespół siemienice- obraz 5


Dzień Babci i Dziadka z harcerzami

Data dodania: 2019-02-21 14:36:33
A+
A-
Dzień Babci i Dziadka z harcerzami

W dniu 21.02.2019 z okazji Dnia Babci i Dziadka seniorów DDPS odwiedzili harcerze zrzeszeni w Hufcu Kutno. Młodzież śpiewała piosenki i doskonale zintegrowała się z Seniorami przy słodkim poczęstunku.


harcerze- obraz 1 harcerze- obraz 2 harcerze- obraz 3 harcerze- obraz 4 harcerze- obraz 5


Wigilia 2018

Data dodania: 2019-02-19 15:57:44
A+
A-
Wigilia 2018

W dniu 18.12.2018 w Centrum Seniora odbyła się Wigilia , w której wzięli udział Seniorzy i kadra Dziennego domu Pomocy Społecznej oraz zaproszeni goście - Dyrektor MOPS, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Dziekan Dekanatu Kutnowskiego. Na stole zagościły tradycyjne potrawy przygotowane przez Kucharki Centrum Seniora. Seniorzy wystawili krótką etiudę o tematyce bożonarodzeniowej.


wigilia centrum- obraz 1 wigilia centrum- obraz 2 wigilia centrum- obraz 3 wigilia centrum- obraz 4 wigilia centrum- obraz 5 wigilia centrum- obraz 6 wigilia centrum- obraz 7 wigilia centrum- obraz 8


Andrzejki 2018

Data dodania: 2019-02-19 15:30:09
A+
A-
Andrzejki 2018

W dniu 30.11.2018 w Centrum Seniora odbyły się Andrzejki. Brali w nich udział Seniorzy z Dziennego Domu Pomocy Społecznej. Były wróżby, tańce i rodzinna atmosfera. Wszyscy doskonale się bawili.


andrzejki seniorzy- obraz 1 andrzejki seniorzy- obraz 2 andrzejki seniorzy- obraz 3 andrzejki seniorzy- obraz 4 andrzejki seniorzy- obraz 5 andrzejki seniorzy- obraz 6 andrzejki seniorzy- obraz 7 andrzejki seniorzy- obraz 8 andrzejki seniorzy- obraz 9


Otwarcie Centrum Seniora

Data dodania: 2019-02-18 16:25:24
A+
A-
Otwarcie Centrum Seniora

Działamy dla Was od 22 września 2018!

Centrum Seniora zostało uroczyście otwarte 22 września 2018 roku. Jednocześnie było to wydarzenie, które zainaugurowało ubiegłoroczne  Dni Seniora w Kutnie. Licznie zgromadzeni Goście mogli podziwiać Roberta Kudelskiego oraz aktorów z Kabaretu SUTW ,,Może się uda”.  Wydarzenie zostało oficjalnie otwarte przez Prezydenta Miasta Kutna Zbigniewa Burzyńskiego i przedstawicieli stowarzyszeń działających  na rzecz seniorów – Marię Wierzbicką, Teresę Rzetelska i Stanisława Braszczyńskiego. Zaprezentowano także ofertę MOPS Kutno, PCPR, Kutnowskiego Szpitala Samorządowego dedykowaną Seniorom. Nie zabrakło poczęstunku i dobrego nastroju towarzyszącemu zabawie i miłym spotkaniom. Poniżej fotogaleria wykonana przez Pana Marka Jujkę.


otwarcie centrum seniora- obraz 1 otwarcie centrum seniora- obraz 2 otwarcie centrum seniora- obraz 3 otwarcie centrum seniora- obraz 4 otwarcie centrum seniora- obraz 5 otwarcie centrum seniora- obraz 6 otwarcie centrum seniora- obraz 7 otwarcie centrum seniora- obraz 8 otwarcie centrum seniora- obraz 9 otwarcie centrum seniora- obraz 10 otwarcie centrum seniora- obraz 11 otwarcie centrum seniora- obraz 12 otwarcie centrum seniora- obraz 13 otwarcie centrum seniora- obraz 14 otwarcie centrum seniora- obraz 15 otwarcie centrum seniora- obraz 16 otwarcie centrum seniora- obraz 17 otwarcie centrum seniora- obraz 18 otwarcie centrum seniora- obraz 19


© 2011-2020 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie.
Ostatnia aktualizacja: 2020-07-29 08:33:39

Poprawny CSS!