STRONA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KUTNIE
Logo stanowiące link do projektów unijnych

obrazek nagłówka

KOMUNIKAT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KUTNIE !!!
O ZASADACH OBSŁUGI INTERESANTÓW W ZWIĄZKU ZE WZROSTEM ZACHOROWAŃ NA COVID-19

Od 19.10.2020 roku następuje zmiana sposobu obsługi interesantów.

Sprawy można załatwiać poprzez:
– korespondencję elektroniczną na adres email: sekretariat@mops.kutno.pl, e-puap;
– kontakt telefoniczny pod nr: 24/2537847, 24/2534446, 24/2534309, 24/2549568;
– za pośrednictwem poczty polskiej;
lub złożenie dokumentów do skrzynek znajdujących się przy wejściu do:

1. Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych
2. Działu Dodatków Mieszkaniowych
3. Działu Pomocy Środowiskowej (wejście główne)

Korespondencja składana do skrzynek powinna być:
- spięta i umieszczona w kopercie,
- dokumenty powinny zawierać: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu do kontaktu, numer konta bankowego, adres e-mail,
- faktury VAT lub rachunki do rozliczenia stypendium szkolnego należy złożyć do skrzynki oznaczonej ,,korespondencja do pracowników socjalnych”

W razie potrzeby pracownik Ośrodka skontaktuje się z Państwem telefonicznie.
W czasie wizyt Państwa w Ośrodku prosimy o zasłanianie ust i nosa oraz dezynfekowanie dłoni.

Data komunikatu: 16.10.2020 r.Przyjęcia interesantów

Data dodania: 2015-08-07 10:51:32
A+
A-

Dyrektor - Bożena Budnik - w każdy wtorek 12:00-14:00

Zastepca Dyrektora - Halina Szatkowska - w kazdy poniedziałek i czwartek 11:00-13:00

Radca Prawny - w każdy trzeci czwartek miesiąca w godzinach od 10.00 do 13.00, po zapisaniu u pracownika socjalnego w swoim rejonie.

Dział Pomocy Środowiskowej

Kierownik - poniedziałek w godzinach 10.30-12.00
Pracownicy Socjalni - informacja o przyjęciach pracowników socjalnych wraz z wykazem ulic dostepna jest pod linkiem

Dział Świadczeń Pomocy Społecznych

Kierownik - czwartek godz: 11.00-13.00
Przyjęcia interesantów: poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. 10.00-14.00
Wydawanie decyzji: wtorek i czwartek w godz. 10.00-14.00

Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych

Kierownik - czwartek godz. 12:00-14:00
Przyjęcia interesantów:  poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 10:00-14:00

Dział Dodatków Mieszkaniowych

Przyjęcia interesantów: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 10:00-15:00

Kompleks Terapeutyczno - Integracyjny "Wspólny Dom"
Sekcja Wsparcia Rodziny i Pieczy Zastępczej

Asystenci Rodziny:

D. Jaśkowiak, P. Morawski, M. Sroka - poniedziałki i środy w godz. 9.00-11.00
P. Kaczyński - poniedziałki i środy w godz. 8.00-16.00


© 2011-2021 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie.
Ostatnia aktualizacja: 2021-05-14 09:52:18

Poprawny CSS!