STRONA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KUTNIE
Logo stanowiące link do projektów unijnych

obrazek nagłówka

INFORMACJA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i świadczenia dobry start na nowy okres można będzie składać:
– Od 01 lipca 2020 r drogą elektroniczną za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej;
– Od 01 sierpnia 2020 r. w formie tradycyjnej (papierowej) w siedzibie Ośrodka Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych lub za pośrednictwem poczty.

Więcej informacji tutaj

KOMUNIKAT !!!
ZMIANA TERMINÓW SKŁADANIA WNIOSKÓW
O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA
WYCHOWAWCZEGO RODZINA 500+

Osoby, które złożyły wniosek o świadczenie wychowawcze 500+ po dniu 30 czerwca 2019 r. nie muszą składać kolejnego. Świadczenie wychowawcze zostało przyznane na okres do 31 maja 2021 r.

Kolejny okres świadczeniowy rozpocznie się 1 czerwca 2021 r. a zakończy 31 maja 2022 r.

Wnioski będzie można składać:
– drogą elektroniczną za pomocą portalu empatia, mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej od 1 lutego 2021 r.,
– drogą tradycyjną w formie papierowej w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie Dziale Świadczeń Rodzinnych
   i Alimentacyjnych lub za pośrednictwem poczty od 1 kwietnia 2021 r.

Kutno, dnia 22.06.2020 r.

KOMUNIKAT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KUTNIE !!!

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie informuje, że od 03.08.2020 r bezpośrednia obsługa interesantów w Ośrodku odbywa się:

1) w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych,

Godziny przyjęć interesantów (w okresie od 03.08.2020 do 31.10.2020)
poniedziałek, wtorek, czwartek: 10.00 – 14.00, piątek: 11.30 – 16.30
Stanowisko nr 1 – Świadczenia rodzinne, wychowawcze, Dobry Start
Stanowisko nr 3 – Świadczenia rodzinne, wychowawcze, Dobry Start
Stanowisko nr 5 – Świadczenia rodzinne, wychowawcze, Dobry Start
Stanowisko nr 6 – Fundusz Alimentacyjny, Karta Dużej Rodziny, Dobry Start

2) w Dziale Pomocy Środowiskowej – pracownicy socjalni

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 10.00 – 14.00

Sala konferencyjna - Stanowisko nr 1 i 2

Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi (nie wliczając osób obsługujących interesantów).

Interesanci i pracownicy zobowiązani są zakrywać nos i usta, korzystać z płynów do dezynfekcji rąk.

W celu przestrzegania wytycznych ministerialnych i zachowania sprawnej obsługi, prosimy interesantów załatwiających sprawy o przestrzeganie powyższych zaleceń.

W związku z ogłoszoną epidemią sprawy można załatwiać również drogą:
– elektroniczną na adres email: sekretariat@mops.kutno.pl, e-puap;
– telefoniczną pod nr: 24/2537847, 24/2534446, 24/2534309, 24/2549568;
– poczty polskiej;

Od 01.08.2020 zostanie zdjęta skrzynka pocztowa znajdująca się przy wejściu głównym do MOPS.

Wszelkie dokumenty należy składać bezpośrednio w czasie godzin przyjęć do pracowników. Przy każdej w/w formie korespondencji, prosimy o podawanie nr-u telefonu do kontaktu telefonicznego oraz działu, do którego ma być przekazana korespondencja.

Wypłaty świadczeń realizowane są tylko na konta bankowe.

Wpłaty prosimy kierować na konto bankowe naszego Ośrodka nr 86203000451110000002645590

Data komunikatu: 31.07.2020 r.INFORMACJA

Data dodania: 2016-05-17 15:38:50
A+
A-

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze (inspektor) w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych.

Treść informacji dostępna poniżej.


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska urzędnicze

Data dodania: 2016-05-09 15:42:12
A+
A-

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Dziale Księgowości.


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska urzędnicze

Data dodania: 2016-04-28 15:12:01
A+
A-

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych.


INFORMACJA

Data dodania: 2016-03-15 13:11:26
A+
A-

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowiska urzędnicze:

1. starszego inspektora (etat pierwszy);
2. starszego inspektora (etat drugi);
3. inspektora;
4. referenta;

w komórce ds. obsługi świadczenia wychowawczego w tut. Ośrodku. Treść informacji na poszczególne stanowiska poniżej.
 


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska urzędnicze

Data dodania: 2016-02-19 18:17:40
A+
A-

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie ogłasza nabór na wolne stanowiska urzędnicze:

1. starszego inspektora (etat pierwszy);
2. starszego inspektora (etat drugi);
3. inspektora;
4. referenta;

w komórce ds. obsługi świadczenia wychowawczego w tut. Ośrodku. Treść ogłoszeń poniżej.


INFORMACJA

Data dodania: 2015-02-06 14:18:09
A+
A-

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOECZNEJ W KUTNIE

 

- podinspektor w Dziale Księgowości w pełnym wymiarze czasu pracy

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Warszawskie Przedmieście 10, 99 – 300 Kutno informuje, że w wyniku zakończenia procedur naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani:


Marta Sławińska – Kutno

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W ocenie komisji rekrutacyjnej, Pani Marta Sławińska spełnia wymagania niezbędne dotyczące pracy na stanowisku podinspektora w Dziale Księgowości zarówno w zakresie koniecznego wykształcenia, stażu pracy jak i merytorycznego przygotowania do realizacji zadań na tym stanowisku.


Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze

Data dodania: 2015-01-20 14:13:01
A+
A-

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko podinspektora w Dziale Księgowości MOPS w Kutnie.


© 2011-2020 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie.
Ostatnia aktualizacja: 2020-07-29 08:33:39

Poprawny CSS!