STRONA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KUTNIE
Logo stanowiące link do projektów unijnych

obrazek nagłówka

INFORMACJA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i świadczenia dobry start na nowy okres można będzie składać:
– Od 01 lipca 2020 r drogą elektroniczną za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej;
– Od 01 sierpnia 2020 r. w formie tradycyjnej (papierowej) w siedzibie Ośrodka Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych lub za pośrednictwem poczty.

Więcej informacji tutaj

KOMUNIKAT !!!
ZMIANA TERMINÓW SKŁADANIA WNIOSKÓW
O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA
WYCHOWAWCZEGO RODZINA 500+

Osoby, które złożyły wniosek o świadczenie wychowawcze 500+ po dniu 30 czerwca 2019 r. nie muszą składać kolejnego. Świadczenie wychowawcze zostało przyznane na okres do 31 maja 2021 r.

Kolejny okres świadczeniowy rozpocznie się 1 czerwca 2021 r. a zakończy 31 maja 2022 r.

Wnioski będzie można składać:
– drogą elektroniczną za pomocą portalu empatia, mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej od 1 lutego 2021 r.,
– drogą tradycyjną w formie papierowej w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie Dziale Świadczeń Rodzinnych
   i Alimentacyjnych lub za pośrednictwem poczty od 1 kwietnia 2021 r.

Kutno, dnia 22.06.2020 r.

KOMUNIKAT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KUTNIE !!!

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie informuje, że od 03.08.2020 r bezpośrednia obsługa interesantów w Ośrodku odbywa się:

1) w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych,

Godziny przyjęć interesantów (w okresie od 03.08.2020 do 31.10.2020)
poniedziałek, wtorek, czwartek: 10.00 – 14.00, piątek: 11.30 – 16.30
Stanowisko nr 1 – Świadczenia rodzinne, wychowawcze, Dobry Start
Stanowisko nr 3 – Świadczenia rodzinne, wychowawcze, Dobry Start
Stanowisko nr 5 – Świadczenia rodzinne, wychowawcze, Dobry Start
Stanowisko nr 6 – Fundusz Alimentacyjny, Karta Dużej Rodziny, Dobry Start

2) w Dziale Pomocy Środowiskowej – pracownicy socjalni

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 10.00 – 14.00

Sala konferencyjna - Stanowisko nr 1 i 2

Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi (nie wliczając osób obsługujących interesantów).

Interesanci i pracownicy zobowiązani są zakrywać nos i usta, korzystać z płynów do dezynfekcji rąk.

W celu przestrzegania wytycznych ministerialnych i zachowania sprawnej obsługi, prosimy interesantów załatwiających sprawy o przestrzeganie powyższych zaleceń.

W związku z ogłoszoną epidemią sprawy można załatwiać również drogą:
– elektroniczną na adres email: sekretariat@mops.kutno.pl, e-puap;
– telefoniczną pod nr: 24/2537847, 24/2534446, 24/2534309, 24/2549568;
– poczty polskiej;

Od 01.08.2020 zostanie zdjęta skrzynka pocztowa znajdująca się przy wejściu głównym do MOPS.

Wszelkie dokumenty należy składać bezpośrednio w czasie godzin przyjęć do pracowników. Przy każdej w/w formie korespondencji, prosimy o podawanie nr-u telefonu do kontaktu telefonicznego oraz działu, do którego ma być przekazana korespondencja.

Wypłaty świadczeń realizowane są tylko na konta bankowe.

Wpłaty prosimy kierować na konto bankowe naszego Ośrodka nr 86203000451110000002645590

Data komunikatu: 31.07.2020 r.Komunikat

Data dodania: 2018-12-07 10:18:11
A+
A-

Informacja o terminach rozpatrzenia wniosków na świadczenia wychowawcze:

 •  Wnioski złożone w dniach od 1 września do 30 września br. o świadczenie wychowawcze (zawierające wszystkie niezbędne dokumenty) zostały rozpatrzone zgodnie z terminem wskazanym w ustawie tj. do końca listopada br.

Do osób ubiegających się o świadczenie, których wnioski nie zawierały wszystkich wymaganych dokumentów wysłano wezwania do ich uzupełnienia. Ośrodek wystąpił również do odpowiednich instytucji o przesłanie informacji mających wpływ na prawo do świadczenia.

 • Wnioski złożone w okresie od dnia 1 października do 31 października br. (zawierające wszystkie niezbędne dokumenty) będą rozpatrzone do 31 grudnia br.,

 • Wnioski złożone w okresie od dnia 1 listopada do 30 listopada br. (zawierające wszystkie niezbędne dokumenty) będą rozpatrzone do 31 stycznia 2019 r.,

Dnia 07.12.2018 r. realizujemy wypłaty na konto bankowe świadczeń wychowawczych od T do Ż.


Komunikat

Data dodania: 2018-12-04 13:09:55
A+
A-

Informacja o terminach rozpatrzenia wniosków na świadczenia wychowawcze:

•  Wnioski złożone w dniach od 1 września do 30 września br. o świadczenie wychowawcze (zawierające wszystkie niezbędne dokumenty) zostały rozpatrzone zgodnie z terminem wskazanym w ustawie tj. do końca listopada br.

Do osób ubiegających się o świadczenie, których wnioski nie zawierały wszystkich wymaganych dokumentów wysłano wezwania do ich uzupełnienia. Ośrodek wystąpił również do odpowiednich instytucji o przesłanie informacji mających wpływ na prawo do świadczenia.

• Wnioski złożone w okresie od dnia 1 października do 31 października br. (zawierające wszystkie niezbędne dokumenty) będą rozpatrzone do 31 grudnia br.,

• Wnioski złożone w okresie od dnia 1 listopada do 30 listopada br. (zawierające wszystkie niezbędne dokumenty) będą rozpatrzone do 31 stycznia 2019 r.,

Dnia 04.12.2018 r. realizujemy wypłaty na konto bankowe świadczeń wychowawczych od A do K.


Informacja

Data dodania: 2018-11-08 14:48:16
A+
A-

Informacja o terminach rozpatrzenia wniosków na świadczenia wychowawcze:

 •  Wnioski złożone w dniach od 1 lipca do 31 sierpnia br. o świadczenie wychowawcze (zawierające wszystkie niezbędne dokumenty) zostały rozpatrzone zgodnie z terminem wskazanym w ustawie tj. do końca października br.

Do osób ubiegających się o świadczenie, których wnioski nie zawierały wszystkich wymaganych dokumentów wysłano wezwania do ich uzupełnienia. Ośrodek wystąpił również do odpowiednich instytucji o przesłanie informacji mających wpływ na prawo do świadczenia.

 • Wnioski złożone w okresie od dnia 1 września do 30 września br. (zawierające wszystkie niezbędne dokumenty) będą rozpatrzone do 30 listopada br.,
 • Wnioski złożone w okresie od dnia 1 października do 31 października br. (zawierające wszystkie niezbędne dokumenty) będą rozpatrzone do 31 grudnia br.,
 • Wnioski złożone w okresie od dnia 1 listopada do 30 listopada br. (zawierające wszystkie niezbędne dokumenty) będą rozpatrzone do 31 stycznia 2019 r.,

Dnia 08.11.2018 r. realizujemy wypłaty na konto bankowe świadczeń wychowawczych


Komunikat 500+

Data dodania: 2018-06-11 08:34:21
A+
A-

Świadczenie wychowawcze, zasiłek rodzinny i fundusz alimentacyjny - realizacja świadczeń w nowym okresie 2018/2019

     Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie informuje, że w nowym okresie 2018/2019 nie przewiduje zmian w zakresie ubiegania się o świadczenie wychowawcze, świadczenia rodzinne i świadczenie z funduszu alimentacyjnego.

     Wnioski na nowy okres 2018/2019 w tradycyjnej formie (papierowej) będzie można składać od 1 sierpnia 2018 r., a w przypadku wniosków składanych on-line od 1 lipca 2018 r. Zachęcamy do pobierania wniosków na nowy okres już w czerwcu. Pracownicy udzielą Państwu informacji dotyczących dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku.


     Przypominamy, że świadczenie wychowawcze, zasiłek rodzinny oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie są przyznawane bezterminowo. Prawo do tych świadczeń jest ustalane na okres roku:

 • od 1 października danego roku do 30 września kolejnego roku w przypadku świadczenia wychowawczego i funduszu alimentacyjnego;
 • od 1 listopada danego roku do 31 października kolejnego roku – w przypadku zasiłku rodzinnego. W praktyce oznacza to konieczność składania wniosku na każdy kolejny okres.

    Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w ogłoszonym komunikacie zapowiedziało, że nie przewidują modyfikacji ani w odniesieniu do terminu składania wniosków, ani w odniesieniu do warunków przyznawania świadczenia.

 


KOMUNIKAT

Data dodania: 2018-05-15 11:54:30
A+
A-

KOMUNIKAT

Szanowni Państwo, w trosce o bezpieczeństwo przetwarzania państwa danych osobowych jak również z uwagi na dążenie do sprawniejszej obsługi, zachęcamy państwa do zakładania kont bankowych.


godziny otwarcia

Data dodania: 2017-12-01 09:10:10
A+
A-

Godziny przyjęć Interesantów

Dział Świadczeń Rodzinnych
i Alimentacyjnych

 

Poniedziałek – 10:00 – 14:00

Wtorek – 10:00 – 14:00

Czwartek – 10:00 – 14:00

Piątek – 11:30 – 16:30


Wnioski na nowy okres świadczeniowy 500+

Data dodania: 2017-07-27 14:00:16
A+
A-

WNIOSKI NA NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY MOŻNA POBRAĆ OSOBIŚCIE W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W KUTNIE LUB NA STRONIE INTERNETOWEJ OŚRODKA

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres świadczeniowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2017 r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie – Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych Sekcja Świadczeń Wychowawczych PROGRAM RODZINA 500+ (sala obsługi).


Świadczenie wychowawcze

Data dodania: 2017-06-14 14:14:09
A+
A-

Świadczenie wychowawcze przyznawane jest na warunkach określonych w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195 z późn. zm.).

Kto może otrzymać świadczenie?
 • obywatele polscy;
 • cudzoziemcy:

a) do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,

b) jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską dwustronnych umów międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym,

c) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650, z późn. zm.), jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

d) posiadającym kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy.

 • Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka, opiekunowi prawnemu dziecka.
 • Świadczenie wychowawcze przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia.
Kryterium dochodowe
 • Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł netto. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1200,00 zł netto.
 • Świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko przysługuje niezależnie od dochodu.
Wysokość świadczenia
 • Wysokość świadczenia wynosi 500 zł miesięcznie.

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

 • dziecko  pozostaje w związku małżeńskim;
 • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej
 • członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba, że przepisy unijne mówią inaczej – świadczenie wychowawcze podlega koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego;
 • osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz tego dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:
 1. drugie z rodziców dziecka nie żyje;
 2. ojciec dziecka jest nieznany;
 3. powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;
 4. sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;
 5. dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.
   

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres tj. od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r. będą przyjmowane od 01 sierpnia 2017 r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie – Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych Sekcja Świadczenia Wychowawczego (sala obsługi).

Jeżeli osoba uprawniona lub członek rodziny przebywa lub ma zamiar przebywać poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie organu właściwego wypłacającego świadczenie wychowawcze.


 


© 2011-2020 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie.
Ostatnia aktualizacja: 2020-08-07 12:41:03

Poprawny CSS!