STRONA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KUTNIE
Logo stanowiące link do projektów unijnych

obrazek nagłówka

KOMUNIKAT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KUTNIE !!!
O ZASADACH OBSŁUGI INTERESANTÓW W ZWIĄZKU ZE WZROSTEM ZACHOROWAŃ NA COVID-19

Od 19.10.2020 roku następuje zmiana sposobu obsługi interesantów.

Sprawy można załatwiać poprzez:
– korespondencję elektroniczną na adres email: sekretariat@mops.kutno.pl, e-puap;
– kontakt telefoniczny pod nr: 24/2537847, 24/2534446, 24/2534309, 24/2549568;
– za pośrednictwem poczty polskiej;
lub złożenie dokumentów do skrzynek znajdujących się przy wejściu do:

1. Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych
2. Działu Dodatków Mieszkaniowych
3. Działu Pomocy Środowiskowej (wejście główne)

Korespondencja składana do skrzynek powinna być:
- spięta i umieszczona w kopercie,
- dokumenty powinny zawierać: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu do kontaktu, numer konta bankowego, adres e-mail,
- faktury VAT lub rachunki do rozliczenia stypendium szkolnego należy złożyć do skrzynki oznaczonej ,,korespondencja do pracowników socjalnych”

W razie potrzeby pracownik Ośrodka skontaktuje się z Państwem telefonicznie.
W czasie wizyt Państwa w Ośrodku prosimy o zasłanianie ust i nosa oraz dezynfekowanie dłoni.

Data komunikatu: 16.10.2020 r.

INFORMACJA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i świadczenia dobry start na nowy okres można będzie składać:
– Od 01 lipca 2020 r drogą elektroniczną za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej;
– Od 01 sierpnia 2020 r. w formie tradycyjnej (papierowej) w siedzibie Ośrodka Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych lub za pośrednictwem poczty.

Więcej informacji tutaj

KOMUNIKAT !!!
ZMIANA TERMINÓW SKŁADANIA WNIOSKÓW
O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA
WYCHOWAWCZEGO RODZINA 500+

Osoby, które złożyły wniosek o świadczenie wychowawcze 500+ po dniu 30 czerwca 2019 r. nie muszą składać kolejnego. Świadczenie wychowawcze zostało przyznane na okres do 31 maja 2021 r.

Kolejny okres świadczeniowy rozpocznie się 1 czerwca 2021 r. a zakończy 31 maja 2022 r.

Wnioski będzie można składać:
– drogą elektroniczną za pomocą portalu empatia, mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej od 1 lutego 2021 r.,
– drogą tradycyjną w formie papierowej w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie Dziale Świadczeń Rodzinnych
   i Alimentacyjnych lub za pośrednictwem poczty od 1 kwietnia 2021 r.

Kutno, dnia 22.06.2020 r.Pomóż dzieciom przetrwać zimę

Data dodania: 2015-11-06 13:08:15
A+
A-
Pomóż dzieciom przetrwać zimę

W dniu 05.11.2015 w Centrum Organizacji Pozarządowych odbyło się spotkanie dotyczące  akcji "Pomóż dzieciom przetrwać zimę" prowadzonej prze Kutnowski Komitet Obrony Bezrobotnych. Zaproszono na nie przedstawicieli Urzędu Miasta, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, kutnowskich szkół i innych placówek. Omówiono działania, które będą prowadzone oraz ich harmonogram. Akcja polega głównie na zbiórce żywności i innych artykułów i przekazaniu ich najuboższym. MOPS jak co roku włącza się w akcję. 


pomóż  dzieciom przetrwać zimę- obraz 1 pomóż  dzieciom przetrwać zimę- obraz 2 pomóż  dzieciom przetrwać zimę- obraz 3 pomóż  dzieciom przetrwać zimę- obraz 4


Spotkanie partnerskie Akcja Zima 2015/16

Data dodania: 2015-10-22 13:12:48
A+
A-

W dniu 21.10.2015 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kutnie odbyło się spotkanie partnerskie dotyczące Akcji Zima 2015/16. Zostali na nie zaproszeni przedstawiciele Urzędu Miasta, placówek służby zdrowia, służb mundurowych, administracji RSM Pionier i Zarządu Nieruchomości Miejskich oraz organizacji pozarządowych i związków wyznaniowych realizujące zadania z zakresu pomocy społecznej. W spotkaniu wzięły również udział kutnowskie media. Wszystkie zaproszone podmioty będą w trakcje Akcji Zima 2015/16 podejmować wspólne działań na rzecz osób  bezdomnych oraz  zagrożonych bezdomnością, wychłodzeniem lub zamarznięciem.

MOPS zaprezentował zgromadzonym gościom ofertę własną, która obejmowała : specjalistyczną kadrę, przygotowanie i dostarczanie ciepłych napojów i posiłków, zabezpieczanie potrzebujących w kwestii ciepłych ubrań i odpowiedniego obuwia, udzielanie wsparcia finansowego zgodnie z indywidualną potrzebą odbiorcy (leki, żywność, opał), dystrybucję ulotek i plakatów mających na celu rozpowszechnianie wiedzy na temat Akcji Zima. Od partnerów oczekuje się natomiast: informacji o podejmowanych działaniach w sprawie osób bezdomnych, podejmowania wspólnych działań interwencyjnych, zabezpieczenia odzieży dla bezdomnych, zabezpieczenia miejsc noclegowych.

Zostały również omówione działania jakie były podejmowane podczas poprzedniej edycji Akcji Zima.

Ponadto dyskutowano o doświadczeniach lat ubiegłych i ewentualnych problemach w realizacji tegorocznego projektu. Zwrócono szczególną uwagę min. na zabezpieczanie pustostanów i starych zabudowań, w których często przebywają osoby bezdomne, montowanie czujników dymu a także pomoc w i odzyskiwania dokumentów osób bezdomnych w celu uzyskania należnych im świadczeń zdrowotnych.


spotkanie akcja zima- obraz 1 spotkanie akcja zima- obraz 2 spotkanie akcja zima- obraz 3 spotkanie akcja zima- obraz 4


Akcja Zima 2015/16

Data dodania: 2015-10-15 15:26:12
A+
A-
Akcja Zima 2015/16

Wzorem lat ubiegłych, w wyniku rozeznania środowiska lokalnego  przez pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kutnie, ustalono konieczność zabezpieczenia potrzeb szczególnie osobom bezdomnym i zagrożonym bezdomnością w okresie jesienno – zimowym. Prowadzona „Akcja Zima 2015/2016”, zakłada przede wszystkim działania o charakterze prewencyjnym (polegające na monitorowaniu miejsc przebywania osób bezdomnych), informacyjnym oraz działania wynikające ze współpracy z partnerami akcji.

Apelujemy do społeczności lokalnej lub innych osób, którym nie obca jest troska o osoby bezdomne, przebywające na klatkach schodowych, piwnicach, strychach, pustostanach, działkach bądź budynkach będących w złym stanie technicznym o szybką reakcję i informację do służb: policji, straży miejskiej, służby zdrowia, tutejszego ośrodka lub mediów.

 

PAMIĘTAJMY, KAŻDY Z NAS MOŻE POMÓC DZWONIĄC:

 

24/253-44-46, 24/253-78-47, 24/253-74-80

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Warszawskie Przedmieście 10a

[Czytaj cały]

Akcja Zima 2015/2016

Data dodania: 2015-10-12 11:49:22
A+
A-

Wzorem lat ubiegłych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie pragnie poinformować, iż ruszyła "Akcja Zima 2015/2016" mająca na celu zabezpieczenie osób i rodzin zagrożonych zamarznięciem i wychłodzeniem.

Wszystkich partnerów akcji pragniemy zaprosić na spotkanie 21.10.2015r. o godz. 10:00.


Zakończenie ,,Akcji zima 2014/2015"

Data dodania: 2015-04-09 13:35:01
A+
A-

ZAKOŃCZENIE "AKCJI ZIMA 2014-2015"

 

W dniu 08 kwietnia 2015r., w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie odbyło się spotkanie podsumowujące działania "Akcji Zima 2014/2015".

Celem akcji było zabezpieczenie osób zagrożonych przed skutkami niskich temperatur. Naszymi działaniami obejmowaliśmy zarówno osoby bezdomne, jak i staraliśmy się przychodzić z adekwatną pomocą osobom starszym, chorym, niepełnosprawnym, rodzinom wielodzietnym, rodzinom o najniższych dochodach oraz niezaradnym życiowo.

[Czytaj cały]

Sprawozdanie ,,Akcja Zima"

Data dodania: 2015-03-03 11:58:25
A+
A-

W dniu 25.02.2015r w siedzibie Miejskiego Odrodka Pomocy Społecznej w Kutnie odbyto się kolejne spotkanie grupy roboczej z współpartnerami innych instytucji do spraw” Akcji Zima 2014/2015„ która skierowana jest na rzecz osób bezdomnych oraz środowisk zagrożonych wychłodzeniem i zamarznięciem.

[Czytaj cały]

Plakat Akcja Zima 2014-2015

Data dodania: 2015-01-14 08:34:05
A+
A-
Plakat Akcja Zima 2014-2015

Sprawozdanie z działań pracowników w ramach Akcji Zima 2014/2015

Data dodania: 2015-01-07 08:30:38
A+
A-

Od 29.10.2014 r do 28.11.2014 r w Domu Noclegowym przebywało 21 osób.

W m-cu grudniu 2014 odnotowano tendencję wzrostową , która na dzień 17.12.2014r stanowi liczbę 26 osób w tym:

[Czytaj cały]

Ruszyła Akcja Zima 2014-2015

Data dodania: 2014-11-03 08:24:13
A+
A-

W dniu 29.10.2014r w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej odbyło się spotkanie z udziałem przedstawicieli organizacji, instytucji, stowarzyszeń, osób duchownych oraz radnych miasta. Konferencja poświęcona była rozpoczynającej się po raz kolejny Akcji Zima, mającej na celu zabezpieczenie osób i rodzin zagrożonych zamarznięciem i wychłodzeniem.

 

Po raz pierwszy do tegorocznych działań przyłączyli się również mieszkańcy Domu Noclegowego, którzy we współpracy z pracownikami socjalnymi będą docierać do innych bezdomnych i zachęcać ich do zgłaszania się o pomoc oraz informować gdzie mogą ją uzyskać. Podczas spotkania poruszano najważniejsze zagadnienia związane z pomocą osobom bezdomnym, szczególnie narażonym na skutki zimy.

 

Na ryzyko wychłodzenia najczęściej narażone są osoby pozbawione dachu nad głową, czy będące pod wpływem alkoholu, osoby starsze i samotne, które mają trudność z radzeniem sobie w codziennych czynnościach - poruszaniem się, czy zadbaniem o zapewnienie odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach.

 

Aby nie dochodziło do tragedii, z powodu wychłodzenia organizmu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zwraca się do społeczności lokalnej z apelem, by nie pozostawać obojętnym wobec osób znajdujących się w sytuacji zagrażającej ich życiu i powiadamiać odpowiednie służby.

 

Pamiętajmy, że takimi działaniami być może uratujemy komuś życie.


© 2011-2021 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie.
Ostatnia aktualizacja: 2021-01-25 06:14:56

Poprawny CSS!