STRONA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KUTNIE
Logo stanowiące link do projektów unijnych

obrazek nagłówka

INFORMACJA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i świadczenia dobry start na nowy okres można będzie składać:
– Od 01 lipca 2020 r drogą elektroniczną za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej;
– Od 01 sierpnia 2020 r. w formie tradycyjnej (papierowej) w siedzibie Ośrodka Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych lub za pośrednictwem poczty.

Więcej informacji tutaj

KOMUNIKAT !!!
ZMIANA TERMINÓW SKŁADANIA WNIOSKÓW
O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA
WYCHOWAWCZEGO RODZINA 500+

Osoby, które złożyły wniosek o świadczenie wychowawcze 500+ po dniu 30 czerwca 2019 r. nie muszą składać kolejnego. Świadczenie wychowawcze zostało przyznane na okres do 31 maja 2021 r.

Kolejny okres świadczeniowy rozpocznie się 1 czerwca 2021 r. a zakończy 31 maja 2022 r.

Wnioski będzie można składać:
– drogą elektroniczną za pomocą portalu empatia, mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej od 1 lutego 2021 r.,
– drogą tradycyjną w formie papierowej w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie Dziale Świadczeń Rodzinnych
   i Alimentacyjnych lub za pośrednictwem poczty od 1 kwietnia 2021 r.

Kutno, dnia 22.06.2020 r.

KOMUNIKAT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KUTNIE !!!

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie informuje, że od 03.08.2020 r bezpośrednia obsługa interesantów w Ośrodku odbywa się:

1) w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych,

Godziny przyjęć interesantów (w okresie od 03.08.2020 do 31.10.2020)
poniedziałek, wtorek, czwartek: 10.00 – 14.00, piątek: 11.30 – 16.30
Stanowisko nr 1 – Świadczenia rodzinne, wychowawcze, Dobry Start
Stanowisko nr 3 – Świadczenia rodzinne, wychowawcze, Dobry Start
Stanowisko nr 5 – Świadczenia rodzinne, wychowawcze, Dobry Start
Stanowisko nr 6 – Fundusz Alimentacyjny, Karta Dużej Rodziny, Dobry Start

2) w Dziale Pomocy Środowiskowej – pracownicy socjalni

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 10.00 – 14.00

Sala konferencyjna - Stanowisko nr 1 i 2

Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi (nie wliczając osób obsługujących interesantów).

Interesanci i pracownicy zobowiązani są zakrywać nos i usta, korzystać z płynów do dezynfekcji rąk.

W celu przestrzegania wytycznych ministerialnych i zachowania sprawnej obsługi, prosimy interesantów załatwiających sprawy o przestrzeganie powyższych zaleceń.

W związku z ogłoszoną epidemią sprawy można załatwiać również drogą:
– elektroniczną na adres email: sekretariat@mops.kutno.pl, e-puap;
– telefoniczną pod nr: 24/2537847, 24/2534446, 24/2534309, 24/2549568;
– poczty polskiej;

Od 01.08.2020 zostanie zdjęta skrzynka pocztowa znajdująca się przy wejściu głównym do MOPS.

Wszelkie dokumenty należy składać bezpośrednio w czasie godzin przyjęć do pracowników. Przy każdej w/w formie korespondencji, prosimy o podawanie nr-u telefonu do kontaktu telefonicznego oraz działu, do którego ma być przekazana korespondencja.

Wypłaty świadczeń realizowane są tylko na konta bankowe.

Wpłaty prosimy kierować na konto bankowe naszego Ośrodka nr 86203000451110000002645590

Data komunikatu: 31.07.2020 r.INFORMACJA

Data dodania: 2020-03-04 11:15:13
A+
A-

 


INFORMACJA

Data dodania: 2020-02-17 11:39:14
A+
A-

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

MARZEC 2020

 

 

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K

16.03.2020 r.

L, Ł, M, N, O, P, R, S, Ś

17.03.2020 r.

T, U, W, Z, Ź, Ż

18.03.2020 r.

 

 

 

WYPŁATA ŚWIADCZENIA

WYCHOWAWCZEGO RODZINA 500+

MARZEC 2020

 

 

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K

16.03.2020 r.

L, Ł, M, N, O, P, R, S, Ś

17.03.2020 r.

T, U, W, Z, Ź, Ż

18.03.2020 r.

 

 

 

Fundusz alimentacyjny

18.03.2020 r.

Zasiłek dla opiekuna

18.03.2020 r.

Becik

18.03.2020 r.

Świadczenie rodzicielskie

18.03.2020 r.

 

 

UWAGA!

Wypłata nie podjętych w terminie świadczeń nastąpi w kolejnym miesiącu zgodnie z harmonogramem wypłat.


INFORMACJA

Data dodania: 2020-01-20 13:18:56
A+
A-

 

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ

 

RODZINNYCH

 

LUTY 2020

 

 

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K

17.02.2020 r.

L, Ł, M, N, O, P, R, S, Ś

18.02.2020 r.

T, U, W, Z, Ź, Ż

19.02.2020 r.

 

 

 

WYPŁATA ŚWIADCZENIA

 

WYCHOWAWCZEGO RODZINA

500+

 

LUTY 2020

 

 

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K

17.02.2020 r.

L, Ł, M, N, O, P, R, S, Ś

18.02.2020 r.

T, U, W, Z, Ź, Ż

19.02.2020 r.

 

 

 

Fundusz alimentacyjny

19.02.2020 r.

Zasiłek dla opiekuna

19.02.2020 r.

Becik

19.02.2020 r.

Świadczenie rodzicielskie

19.02.2020 r.

 

 

UWAGA!

Wypłata nie podjętych w terminie świadczeń nastąpi w kolejnym miesiącu zgodnie z harmonogramem wypłat.

 

 

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ

 

RODZINNYCH

 

STYCZEŃ 2020

 

 

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K

20.01.2020 r.

L, Ł, M, N, O, P, R, S, Ś

21.01.2020 r.

T, U, W, Z, Ź, Ż

23.01.2020 r.

 

 

 

WYPŁATA ŚWIADCZENIA

 

WYCHOWAWCZEGO RODZINA

 

500+

 

STYCZEŃ 2020

 

 

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K

20.01.2020 r.

L, Ł, M, N, O, P, R, S, Ś

21.01.2020 r.

T, U, W, Z, Ź, Ż

23.01.2020 r.

 

 

 

Fundusz alimentacyjny

23.01.2020 r.

Zasiłek dla opiekuna

23.01.2020 r.

Becik

23.01.2020 r.

Świadczenie rodzicielskie

23.01.2020 r.

 

 

UWAGA!

Wypłata nie podjętych w terminie świadczeń nastąpi w kolejnym miesiącu zgodnie z harmonogramem wypłat.


INFORMACJA

Data dodania: 2019-12-05 12:21:39
A+
A-

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

GRUDZIEŃ 2019

 

 

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K

13.12.2019 r.

L, Ł, M, N, O, P, R, S, Ś

16.12.2019 r.

T, U, W, Z, Ź, Ż

19.12.2019 r.

 

 

 

WYPŁATA ŚWIADCZENIA

WYCHOWAWCZEGO RODZINA 500+

GRUDZIEŃ 2019

 

 

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K

13.12.2019 r.

L, Ł, M, N, O, P, R, S, Ś

16.12.2019 r.

T, U, W, Z, Ź, Ż

19.12.2019 r.

 

 

 

Fundusz alimentacyjny

19.12.2019 r.

Zasiłek dla opiekuna

19.12.2019 r.

Becik

19.12.2019 r.

Świadczenie rodzicielskie

19.12.2019 r.

 

 

UWAGA!

Wypłata nie podjętych w terminie świadczeń nastąpi w kolejnym miesiącu zgodnie z harmonogramem wypłat.


INFORMACJA

Data dodania: 2019-11-13 14:05:04
A+
A-

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

LISTOPAD 2019

 

 

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K

19.11.2019 r.

L, Ł, M, N, O, P, R, S, Ś

20.11.2019 r.

T, U, W, Z, Ź, Ż

25.11.2019 r.

 

 

 

WYPŁATA ŚWIADCZENIA

WYCHOWAWCZEGO RODZINA 500+

LISTOPAD 2019

 

 

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K

19.11.2019 r.

L, Ł, M, N, O, P, R, S, Ś

20.11.2019 r.

T, U, W, Z, Ź, Ż

25.11.2019 r.

 

 

 

Fundusz alimentacyjny

25.11.2019 r.

Zasiłek dla opiekuna

25.11.2019 r.

Becik

25.11.2019 r.

Świadczenie rodzicielskie

25.11.2019 r.

 

 

UWAGA!

Wypłata nie podjętych w terminie świadczeń nastąpi w kolejnym miesiącu zgodnie z harmonogramem wypłat.


INFORMACJA

Data dodania: 2019-10-08 09:32:57
A+
A-
WYPŁATA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH
PAŹDZIERNIK 2019
 
 
 
 
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K
22.10.2019 r.
L, Ł, M, N, O, P, R, S, Ś
24.10.2019 r.
T, U, W, Z, Ź, Ż
25.10.2019 r.
 
 
 
WYPŁATA ŚWIADCZENIA
WYCHOWAWCZEGO RODZINA 500+
PAŹDZIERNIK 2019
 
 
 
 
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K
22.10.2019 r.
L, Ł, M, N, O, P, R, S, Ś
24.10.2019 r.
T, U, W, Z, Ź, Ż
25.10.2019 r.
 
 
 
 
 
Fundusz alimentacyjny
25.10.2019 r.
Zasiłek dla opiekuna
25.10.2019 r.
Becik
25.10.2019 r.
Świadczenie rodzicielskie
25.10.2019 r.
 
 
UWAGA!
Wypłata nie podjętych w terminie świadczeń nastąpi w kolejnym miesiącu zgodnie z harmonogramem wypłat.

wypłaty 09.2019

Data dodania: 2019-08-07 13:28:18
A+
A-

Wrzesień 2019

Wypłaty Świadczeń Rodzinnych

 

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K

19.09.2019 r.

L, Ł, M, N, O, P, R, S, Ś

24.09.2019 r.

T, U, W, Z, Ź, Ż

25.09.2019 r.

 

Wypłaty Świadczenia Wychowawczego Rodzina 500 +

 

 A, B, C, D, E, F,     G, H, I, J, K

19.09.2019 r.

L, Ł, M, N, O, P, R, S, Ś

24.09.2019 r.

T, U, W, Z, Ź, Ż

25.09.2019 r.

 

Fundusz alimentacyjny

25.09.2019 r.

Zasiłek dla opiekuna

25.09.2019 r.

Becik

25.09.2019 r.

Świadczenie rodzicielskie

25.09.2019 r.

 

UWAGA!

Wypłata nie podjętych w terminie świadczeń nastąpi w kolejnym miesiącu zgodnie z harmonogramem wypłat.


INFORMACJA

Data dodania: 2019-07-08 10:58:33
A+
A-

Lipiec 2019

Wypłaty Świadczeń Rodzinnych

 

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K

19.07.2019 r.

L, Ł, M, N, O, P, R, S, Ś

24.07.2019 r.

T, U, W, Z, Ź, Ż

25.07.2019 r.

 

Wypłaty Świadczenia Wychowawczego Rodzina 500 +

 

 A, B, C, D, E, F,     G, H, I, J, K

19.07.2019 r.

L, Ł, M, N, O, P, R, S, Ś

24.07.2019 r.

T, U, W, Z, Ź, Ż

25.07.2019 r.

 

Fundusz alimentacyjny

25.07.2019 r.

Zasiłek dla opiekuna

25.07.2019 r.

Becik

25.07.2019 r.

Świadczenie rodzicielskie

25.07.2019 r.

 

UWAGA!

Wypłata nie podjętych w terminie świadczeń nastąpi w kolejnym miesiącu zgodnie z harmonogramem wypłat.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sierpień 2019

Wypłaty Świadczeń Rodzinnych

 

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K

20.08.2019 r.

L, Ł, M, N, O, P, R, S, Ś

22.08.2019 r.

T, U, W, Z, Ź, Ż

27.08.2019 r.

 

Wypłaty Świadczenia Wychowawczego Rodzina 500 +

 

 A, B, C, D, E, F,     G, H, I, J, K

20.08.2019 r.

L, Ł, M, N, O, P, R, S, Ś

22.08.2019 r.

T, U, W, Z, Ź, Ż

27.08.2019 r.

 

Fundusz alimentacyjny

27.08.2019 r.

Zasiłek dla opiekuna

27.08.2019 r.

Becik

27.08.2019 r.

Świadczenie rodzicielskie

27.08.2019 r.

 

UWAGA!

Wypłata nie podjętych w terminie świadczeń nastąpi w kolejnym miesiącu zgodnie z harmonogramem wypłat.

 


Terminy wypłat świadczeń 09

Data dodania: 2017-06-14 12:39:09
A+
A-

 

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

WRZESIEŃ 2019

 

 

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K

19.09.2019 r.

L, Ł, M, N, O, P, R, S, Ś

24.09.2019 r.

T, U, W, Z, Ź, Ż

25.09.2019 r.

 

 

 

WYPŁATA ŚWIADCZENIA

WYCHOWAWCZEGO RODZINA 500+

WRZESIEŃ 2019

 

 

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K

19.09.2019 r.

L, Ł, M, N, O, P, R, S, Ś

24.09.2019 r.

T, U, W, Z, Ź, Ż

25.09.2019 r.

 

 

 

Fundusz alimentacyjny

25.09.2019 r.

Zasiłek dla opiekuna

25.09.2019 r.

Becik

25.09.2019 r.

Świadczenie rodzicielskie

25.09.2019 r.

 

 

UWAGA!

Wypłata nie podjętych w terminie świadczeń nastąpi w kolejnym miesiącu zgodnie z harmonogramem wypłat.

   
   
   
   

 

UWAGA!

Wypłata nie podjętych w terminie świadczeń nastąpi w kolejnym miesiącu zgodnie z harmonogramem wypłat.

Lipiec 2019

Wypłaty Świadczeń Rodzinnych

 

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K

19.07.2019 r.

L, Ł, M, N, O, P, R, S, Ś

24.07.2019 r.

T, U, W, Z, Ź, Ż

25.07.2019 r.

 

Wypłaty Świadczenia Wychowawczego Rodzina 500 +

 

 A, B, C, D, E, F,     G, H, I, J, K

19.07.2019 r.

L, Ł, M, N, O, P, R, S, Ś

24.07.2019 r.

T, U, W, Z, Ź, Ż

25.07.2019 r.

 

Fundusz alimentacyjny

25.07.2019 r.

Zasiłek dla opiekuna

25.07.2019 r.

Becik

25.07.2019 r.

Świadczenie rodzicielskie

25.07.2019 r.

 

UWAGA!

Wypłata nie podjętych w terminie świadczeń nastąpi w kolejnym miesiącu zgodnie z harmonogramem wypłat.

 

 

 


© 2011-2020 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie.
Ostatnia aktualizacja: 2020-09-21 10:55:26

Poprawny CSS!