STRONA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KUTNIE
Logo stanowiące link do projektów unijnych

obrazek nagłówka

Komunikat !!!

Od dnia 23.03.2020 r. do odwołania Ośrodek będzie zamknięty dla bezpośredniej obsługi interesantów.

W związku z ogłoszoną epidemią prosimy o załatwianie spraw drogą:
- elektroniczną na adres email: sekretariat@mops.kutno.pl, e-puap;
- telefoniczną pod nr: 24/2537847, 24/2534446, 24/2534309, 24/2549568;
- poczty polskiej;
- bezpośrednio, w kopercie, do skrzynki znajdującej się przy wejściu głównym do Ośrodka.

Przy każdej w/w formie korespondencji, prosimy o podawanie nr-u telefonu, do ewentualnego kontaktu telefonicznego.

Przypominamy !!!

Wszelkie wypłaty będą odbywać się tylko na konta bankowe.

Można je składać nadal, tylko na pisemnym oświadczeniu, także do skrzynki podawczej przy wejściu do Ośrodka.

Wpłaty prosimy kierować na konto bankowe naszego Ośrodka,

nr 86203000451110000002645590

.

Druki świadczeń rodzinnych, wychowawczych i alimantacyjnych oraz dodatki mieszkaniowe są dostępne przy wejściu do Działu Świadczeń Rodzinnych.

Data komunikatu: 23.03.2020 r.

© 2011-2020 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie.
Ostatnia aktualizacja: 2020-04-03 12:27:27

Poprawny CSS!