STRONA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KUTNIE
Logo stanowiące link do projektów unijnych

obrazek nagłówka

Uprzejmie informujemy, że w dniu 12 czerwca 2020 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie będzie nieczynny.

KOMUNIKAT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KUTNIE !!!

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie informuje, że od dziś tj. 25-05-2020 r. bezpośrednia obsługa interesantów w Ośrodku odbywa się w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych.

Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi (nie wliczając osób obsługujących interesantów). Interesanci i pracownicy muszą zakrywać nos i usta, korzystać z płynów do dezynfekcji rąk.

W celu przestrzegania wytycznych ministerialnych i zachowania sprawnej obsługi, prosimy interesantów załatwiających sprawy o przestrzeganie powyższych zaleceń.

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 10.00 – 14.00
Stanowisko nr 1 - Dodatki mieszkaniowe i energetyczne
Stanowisko nr 3 - Pomoc Środowiskowa – pracownicy socjalni
Stanowisko nr 5 – Świadczenia rodzinne, wychowawcze
Stanowisko nr 6 – Fundusz Alimentacyjny, Karta Dużej Rodziny

W związku z ogłoszoną epidemią sprawy można załatwiać również drogą:
- elektroniczną na adres email: sekretariat@mops.kutno.pl, e-puap;
- telefoniczną pod nr: 24/2537847, 24/2534446, 24/2534309, 24/2549568;
- poczty polskiej;
- bezpośrednio, w kopercie, do skrzynki znajdującej się przy wejściu głównym do Ośrodka.

Przy każdej w/w formie korespondencji, prosimy o podawanie nr-u telefonu do kontaktu telefonicznego oraz działu, do którego ma być przekazana korespondencja.

Wypłaty świadczeń realizowane są tylko na konta bankowe.

Wpłaty prosimy kierować na konto bankowe naszego Ośrodka nr 86203000451110000002645590

Data komunikatu: 25.05.2020 r.

© 2011-2020 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie.
Ostatnia aktualizacja: 2020-05-27 10:29:49

Poprawny CSS!